Home | Disclaimer

Disclaimer

Diëtisten voor Spierziekten besteedt de grootst mogelijke zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de gegevens op haar website. Echter kan Diëtisten voor Spierziekten niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige onvolledige of onjuiste informatie die middels deze website gevonden wordt.
Gebruik van enige informatie verkregen via deze website is voor eigen risico van de gebruiker.

Diëtisten voor Spierziekten is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onvolledige of onjuiste informatie, noch voor schade als gevolg van problemen, veroorzaakt door het verspreiding van informatie via het internet. Ook is Diëtisten voor Spierziekten niet aansprakelijk voor storingen, onderbrekingen, fouten of vertraging die optreden bij het verstrekken van informatie of diensten.

Tevens aanvaardt Diëtisten voor Spierziekten geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die geleden wordt als gevolg van het gebruik van gegevens, adviezen of ideeën verstrekt door of namens Diëtisten voor Spierziekten via deze website.

Deze website bevat (hyper)links naar websites van andere organisaties en instellingen. Daarnaast worden vanuit andere websites links gelegd naar deze website. Diëtisten voor Spierziekten aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze (gelinkte) websites. Dergelijke (hyper)links zijn slechts opgenomen voor uw informatie en gemak hiervan.

Indien informatie die op de website is opgenomen ook schriftelijk wordt verstrekt, zal in geval van tekstverschillen de schriftelijke versie bepalend zijn. Diëtisten voor Spierziekten garandeert niet dat aan haar toegezonden e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gevolgen van het niet of te laat ontvangen of verwerken daarvan.

afbeelding
afbeelding

Diëtisten voor Spierziekten besteedt de grootst mogelijke zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de gegevens op haar website. Echter kan Diëtisten voor Spierziekten niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige onvolledige of onjuiste informatie die middels deze website gevonden wordt.
Gebruik van enige informatie verkregen via deze website is voor eigen risico van de gebruiker.

Bezoek onze sponsor:

Het Roessingh

Lid van

Lid van Nederlandse vereniging van Diëtisten

Lid van Kwaliteitsregister Paramedici

Webdesign by Applepie  |  Sitemap  |  Disclaimer