Home | Voedingsadviezen

Voedingsadviezen

Ataxie van Friedreich

Ataxie van Friedreich is een erfelijke, langzaam progressieve ziekte. Er
is sprake van een verlies van coördinatie van bewegingen. Tijdens de puberteit
kan scoliose ontstaan en op den duur hartafwijkingen, diabetes en verminderd
zien en horen……….


(25-01-2015)

pdf voedingsadvies ataxie van friedreich 2015


Voedingsadvies MD1

Myotone Dystrofie type 1 (MD1) is een relatief vaak voorkomende, erfelijke spierziekte. Bij MD1 kunnen diverse problemen op voedingsgebied ontstaan. Deze worden in dit voedingsadvies besproken. Het voedingsadvies is een praktische uitwerking en aanvulling van het hoofdstuk maagdarmproblematiek in de recent verschenen Richtlijn Myotone Dystrofie.


(30-06-2013)

pdf Voedingsadvies MD1


Periodieke paralyses

Periodieke paralyse betekent herhaaldelijk terugkerende verlamming. Periodieke paralyses vormen een groep (erfelijke) ziekten waarbij de processen die nodig zijn om een spier te laten samentrekken gestoord zijn. Dit heeft te maken met de natrium- of calciumkanaaltjes in de spier. In het algemeen nemen de frequentie en de ernst van de aanvallen af bij het stijgen van de leeftijd. Veel oudere patiënten ontwikkelen een langzaam progressieve, permanente spierzwakte. Drie ziektebeelden waarbij een relatie met voeding bekend is, worden besproken:
- Hyperkaliëmische periodieke paralyse
- Paramyotonia congenita
- Hypokaliëmische periodieke paralyse

 


(24-09-2012)

pdf Periodieke paralyses


Voedingsadvies bij de ziekte van McArdle

De ziekte van McArdle behoort tot de glycogeenstapelingsziekten. Er is sprake van een tekort aan fosforylase in de spiercel. De ziekte wordt daarom ook wel myofosforylase-deficiëntie of glycogeenstapelingsziekte type V genoemd. Het gevolg is dat glycogeen in de spier bij inspanning niet kan worden omgevormd tot glucose.


(15-07-2012)

pdf Ziekte van McArdle


Multiminicore disease

Er bestaat weinig (voedings) literatuur over deze ziekte. Vanuit de beschrijving van de ziekte is wel advies te geven over voeding.

Deze ziekte kent meerdere synoniemen: minicore disease, minicore myopathie, multicore disease, multicore myopathie, multiminicore myopathie.
De ziekte is zeldzaam en wordt gekenmerkt door spierzwakte en spierverlies, door een stoornis in de  aanleg van de spiercel.


(19-03-2012)

pdf multiminicore


Advies voeding Guillain Barrť Syndroom

In 2010 is de Multidisciplinaire richtlijn Guillain Barré Syndroom verschenen. Coby Wijnen was adviseur namens de NVD. Omdat de voedingsadvisering specifiek vakinhoudelijk is, is het uitgewerkte voedingsadvies als referentie geplaatst. Voor het voedingsadvies zie onderstaand pdf-document.

In de richtlijn zijn de teksten 16.5 over voeding en 6.2 autonome dysfunctie relevant voor diëtisten, evenals aanbevelingen 16.5.1., 16.5.2., 16.3.1., 16.6.1. en beide stroomschema’s. De richtlijn is in papieren versie te koop bij de VSN (webwinkel)of downloadbaar, klik hier.


(14-08-2009)

pdf voedingsadvies GBS


Voedingsadvies Carnitine Palmitoyl Transferase (CPT)-II-deficiŽntie

Een CPT-II-deficiëntie is een zeldzame, erfelijke vetzuuroxidatiestoornis die wordt ingedeeld bij de mitochondriële ziekten. Lange keten vetzuren kunnen het mitochondrion (energiefabriek in de cel) in worden getransporteerd door het carnitine palmitoyltransferasesysteem. Dat systeem bestaat uit het twee enzymen, het CPT-I voor de buitenste en CPT-II voor de binnenste membraan ..........


(01-07-2009)

pdf CPT II


Bezoek onze sponsor:

Het Roessingh

Lid van

Lid van Nederlandse vereniging van Diëtisten

Lid van Kwaliteitsregister Paramedici

Webdesign by Applepie  |  Sitemap  |  Disclaimer