Home | Nieuws | Vernieuwde dieetbehandelingsrichtlijn ALS

Vernieuwde dieetbehandelingsrichtlijn ALS

De dieetbehandelingsrichtlijn ALS (en PSMA) is geactualiseerd. Deze richtlijn is geschreven voor diëtisten. De belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de versie uit 2012 zijn dat de voedingstoestand inmiddels wereldwijd wordt geaccepteerd als een belangrijke prognostische factor ten aanzien van de overlevingsduur. De rol van de diëtist wordt meer erkend. Behoud van het gebruikelijke gewicht vóór de ziekte is het belangrijkste speerpunt. Lichte gewichtstoename wordt niet ontmoedigd. Onderzoek heeft geleid tot gevalideerde berekeningsformules  voor het basaal metabolisme (Harris & Benedict  en Mifflin-St Jeor) en het totale energieverbruik per dag (H & B met 6 items van de ALSFRS-R). Ook de vetvrije massa en fasehoek zijn prognostische factoren voor de levensverwachting.  In toenemende mate wordt daartoe door diëtisten van de ALS-behandelteams de bio-elektrische impedantiemeting ingezet. Er bestaat nog steeds onduidelijkheid over het energiemetabolisme bij ALS. Door diverse oorzaken raakt de energiebalans verstoord. Gewichtsverlies door energietekort wordt zo snel mogelijk bestreden. Onderzoekers pleiten voor een vroegere indicatie voor een PEG, namelijk bij 5% gewichtsverlies ten opzichte van het gebruikelijke gewicht.

De richtlijn is voor diëtisten beschikbaar via deze link

Naar het nieuwsoverzicht

Bezoek onze sponsor:

Het Roessingh

Lid van

Lid van Nederlandse vereniging van Diëtisten

Lid van Kwaliteitsregister Paramedici

Webdesign by Applepie  |  Sitemap  |  Disclaimer & Privacy statement  |  Cookies