Home | Nieuws per diagnose | Polymyositis en Dermatomyositis

Polymyositis en Dermatomyositis

Detecting myositis as a cause of unexplained dysphagia: proposal for a diagnostic algorithm. Eur J Neurol 2022; 29(4): 1165-73.

Idiopathische inflammatoire myopathieën (myositis) kunnen zich presenteren met slikstoornissen als belangrijkste of enige symptoom. Dan kan het stellen van de diagnose moeilijk zijn. In deze studie werd een voorstel gedaan voor een stroomschema. Het voorstel is geëvalueerd om myositis te ........... zie verder pdf-document


(24-07-2022)
Labeit B, Grond T, Beule Ag, et al.
pdf Labeit myositis


Dysphagia in myositis: a study of the structural and physiologic changes resulting in disordered swallowing. Am J Phys Med Rehabil 2020;99(5): 404-08.

Bij mensen met myositis heeft dysfagie, een slikstoornis, een verband met een hoger risico op een verslik-longontsteking. Het mechanisme van dysfagie bij myositis wordt nog niet goed begrepen en er zijn nog geen richtlijnen voor preventie en behandeling. Het doel van deze studie is te .......... zie verder pdf-document


(21-07-2020)
Azola A, Mulheren R, Mckeon G, et al.
pdf Azola slik myositis


Prevalence and associated factors of reduced bone mineral density in patients with idiopathic inflammatory myopathies. Int J Rheum Dis 2016; 19: 521-2

In deze studie is onderzocht hoe vaak een lagere botdichtheid voor komt bij mensen met myositis en welke factoren daarmee te maken hebben.
De deelnemers waren 38 Chinezen, 32 vrouwen en 6 mannen. De gemiddelde leeftijd was 52,8 jaar; .......... zie verder pdf-document


(20-03-2017)
So H, Yip ML & Wong AKM.
pdf So botdichtheid myositis


The impact of underlying disease on fracture risk and bone mineral consent in children with rheumatic disorders: a review of current literature. Semin

Dermatomyositis op kinderleeftijd behoort tot de groep van jeugd-reumatische ziekten. Eén van de belangrijkste aandachtspunten is de mogelijk negatieve invloed op het botstelsel, door de onderliggende ziekte en complicaties van de behandeling. Pijn, spierzwakte en fysieke beperkingen ......... zie verder pdf-document


(28-11-2016)
Huber AM, Ward LM.
pdf Huber not bij JDM


Low serum levels of vitamin D in idiopathic inflammatory myopathies. Ann Rheum Dis 2012, Sep 19 (epub ahead of print).

 

Kunnen lage vitamine D waarden een risicofactor zijn voor de diverse vormen van myositis in een land op het noordelijk halfrond (Zweden) met grote seizoensvariaties in zonlicht? En zijn er verschillen tussen dermatomyositis (DM), polymyositis (PM), inclusion body myositis (IBM) en .......... zie verder pdf-document


(25-03-2013)
Azali P, Barbasso Helmers S, Kockum I, et al.
pdf Azali vitamine D bij myositis


Dysphagia in inflammatory myopathy: self-report, incidence and prevalence. Dysphagia 2012: 27: 64-69.

 

 

In dit onderzoek is bij mensen met polymyositis (PM), dermatomyositis (DM) of inclusion body myositis (IBM) met behulp van vragenlijsten gevraagd eventuele klachten van slikproblematiek te rapporteren. Tevens is, ter vergelijking, bij hen een slikvideo gemaakt. Veertig mensen werden ........... zie verder pdf-document


(07-01-2013)
Mulcahy KP, Langdon PC, Mastaglia F.
pdf Mulcahy dysfagie bij Pm,DM en IBM


Comparison between swallowing-related and limb muscle involvement in dermatomyositis patients. Scand J Rheumatol 2010; 39: 336-40.

In een retrospectief onderzoek is bij 13 mensen met dermatomyositis voor de eerste keer gezocht naar een mogelijke relatie tussen spierzwakte in het keelgebied en spierzwakte van de ledematen.......... zie verder pdf-document


(24-09-2010)
Kim SJ, Han TR, Jeong SJ, et al.
pdf Kim spieren keel en ledematen


Metabolic abnormalities and cardiovascular risk factors in children with myositis. J Pediatr 2009; 155 (6): 882-7.

Er is onderzoek gedaan naar de metabole variabelen bij een groep van 17 kinderen met ernstige, therapieresistente myositis om de frequentie van metabole stoornissen vast te stellen en risicofactoren voor hart- en vaatziekten te identificeren. ......... zie verder pdf-document


(03-02-2010)
Coyle K, Rother K I, Weise M, et al.
pdf Coyle metabole stoornissen bij kindermyositis


Dysphagia in inflammatory myopathy: clinical characteristics, treatment strategies, and outcome in 62 patients. Mayo Clin Proc 2007; 82 (4): 441-47.

Een retrospectief dossier-onderzoek over de periode 1997 tot 2002 is verricht naar de mate van voorkomen van dysfagie (slikproblematiek) bij myositis, de behandelingsmogelijkheden en uitkomsten op langere termijn......... zie verder pdf-document


(10-07-2007)
Oh TH, et al.
pdf Oh dysfagie myositis en IBM


Bezoek onze sponsor:

Het Roessingh

Lid van

Lid van Nederlandse vereniging van Diëtisten

Lid van Kwaliteitsregister Paramedici

Webdesign by Applepie  |  Sitemap  |  Disclaimer & Privacy statement  |  Cookies