Home | Nieuws per diagnose | Duchenne spierdystrofie

Duchenne spierdystrofie

BMI z-scores of boys with Duchenne muscular dystrophy already begin to increase before losing ambulation: a longitudinal exploration of BMI, corticost

Obesitas, een te hoog gewicht, komt vaak voor bij jongens en mannen met Duchenne spierdystrofie. De ontwikkeling van obesitas is ongewenst. Het beperkt bewegingen, versterkt skeletafwijkingen, vermindert mogelijk de effecten van een orthopedische operatie, versnelt afname van de ......... zie verder pdf-document


(23-09-2022)
Houwen-van Opstal SLS, Rodwell L, Bot D.
pdf Houwen BMI DMD


A qualitative exploration of the priorities and experiences of children with Duchenne muscular dystrophy, their parents, and healthcare professionals

Een van de belangrijkste factoren van een te hoog gewicht bij jongens met Duchenne spierdystrofie (DMD) is de behandeling met glucocorticosteroïden. Obesitas kan een negatieve invloed hebben op de fysieke en mentale gezondheid. De Internationale richtlijn van Birnkrant benadrukt dat ............ zie verder pdf-document


(24-07-2022)
Walker M, Mistry B, Amin R, et al.
pdf Walker gewicht DMD


The association between dietary factors and body weight and composition in boys with Duchenne muscular dystrophy. J Hum Nutr Diet 2021 Dec 22. Online

Er is nog maar weinig bekend over de voedingsinname van jongens met Duchenne spierdystrofie en het effect op het gewicht. Het voorkomen van sterke gewichtstoename is belangrijk om complicaties te voorkomen. Door het geven van (voedings)aandacht aan jongere, ambulante jongens kunnen ........ zie verder pdf document


(17-05-2022)
Billich N, Evans M, Truby H et al.
pdf Billich DMD


The effect of adiposity on cardiovascular function and myocardial fibrosis in patients with Duchenne muscular dystrophy. J Am Heart Assoc 2021; 10(19)

Er is nog weinig bekend over een relatie tussen een te hoog gewicht en de hartfunctie bij jongens/
jongeren met Duchenne spierdystrofie. Het vaststellen van overgewicht is lastig doordat de BMI¹ slecht bruikbaar is bij Duchenne. Overgewicht kan o.a. ontstaan door behandeling met .......... zie verder pdf-document


(17-03-2022)
Henson Se, Lang SM, Khoury PR, et al.
pdf Henson hart DMD


Effect of a multicomponent nutritional supplement on functional outcomes for Duchenne muscular dystrophy: a randomized controlled trial. Clin Nutr 202

Voedingssupplementen worden vaak gebruikt binnen families met een zoon met Duchenne spierdystrofie. Er is nog weinig bekend over de effecten. In deze studie is onderzocht wat de effecten zijn van een standaard supplement en een verrijkt supplement op de functionele mogelijkheden, ...... zie verder pdf document


(27-01-2022)
Davidson ZE, Hughes I, Ryan MM, et al.
pdf Davidson supplement DMD


Nutritional status, swallowing disorders, and respiratory prognosis in adult Duchenne muscular dystrophy patients. Pediatr Pulmonol 2021; 56(7): 2146-

Ondervoeding en slikstoornissen komen vaak voor bij Duchenne spierdystrofie (DMD). In deze studie is bij volwassenen met DMD en niet-invasieve thuisbeademing onderzocht hoe vaak ondervoeding en slikstoornissen voorkomen en wat de relatie is met de kracht van de ademhalingsspieren en de ........... zie verder pdf-document


(19-09-2021)
Fayssoil A, Chaffaut C, Prigent H, et al.
pdf Fayssoil voedingstoestand DMD


Validity of bioelectrical impedance to estimate fat-free mass in boys with Duchenne muscular dystrophy. PLoS ONE November 20, 2020.

Kennis van de lichaamssamenstelling bij mensen met Duchenne spierdystrofie is belangrijk. Het natuurlijk beloop van de ziekte leidt tot afname van de vetvrije massa¹ en toename van de vetmassa. Het bepalen van het percentage vetvrije massa kan nodig zijn voor een adequaat voedingsbeleid ........ zie verdder pdf-document


(27-05-2021)
Grilo EC, Cunha TA, Costa ADS, et al.
pdf Grilo BIA DMD


Relationship between tongue pressure and functional oral scale diet type in patients with neurological and neuromuscular disorders. Clin Neurol Neuros

Mensen met neurologische of neuromusculaire ziekten (spierziekten) hebben regelmatig last van slikstoornissen. Dan kan aangepaste voeding of sondevoeding nodig zijn. Om te bepalen welk type voeding nodig is wordt soms een slikvideo uitgevoerd. In deze studie is gezocht naar een mogelijk ......... zie verder pdf-document


(21-04-2021)
Umemoto G, Fujioka S, Arahata H, et al.
pdf Umemoto FOIS en tongdruk nms


Age-related changes in appendicular lean mass in males with Duchenne muscular dystrophy: a retrospective review. Muscle Nerve 2021; 63(2): 231-38.

Er is nog niet veel bekend over de skeletspiermassa van armen en benen, appendiculaire skeletspier-massa (ASSM), bij jongens en mannen met Duchenne spierdystrofie. Er is behoefte aan nauwkeurige meetinstrumenten van de spiermassa, zoals de ASSM en de ASSM-index (kg/m²). De ASSM kan ........ zie verder pdf-document


(12-03-2021)
Summer SS, Wong BL, Rutter MM, et al.
pdf Summer ASSM Duchenne


Preliminary evidences of safety and efficacy of flavonoids-and omega 3-based compound for muscular dystrophies treatment: a randomized double-blind pl

Voedingssupplementen kunnen positieve effecten uitoefenen door vermindering van vrije radicalen en stimulering van antioxidant enzymen¹. In dit onderzoek is de veiligheid en effectiviteit van FLAVOMEGA (natuurlijk supplement van flavonoïden² en omega3-vetzuren) onderzocht bij 29 ............. zie verder pdf-document


(16-03-2020)
Sitzia C, Meregalli M, Belicchi M, et al.
pdf Sitzia FLAVOMEGA


Potential therapeutic impact of omega-3 long chain-polyunsaturated fatty acids on inflammation markers in Duchenne muscular dystrophy: a double-blind,

Het was nog onbekend of omega-3 vetzuren een positief effect hebben bij mensen met Duchenne spierdystrofie. Er bestond al wel bewijs dat omega-3 vetzuren¹ een herstellende invloed hebben op de mate van inflammatie² bij een diermodel van Duchenne spierdystrofie. Daarom is dit onderzoek .......... zie verder pdf-document


(08-09-2019)
Rodriguez-Cruz M, Cruz-Guzman ODR, Almeida-Becerril T, et al.
pdf Rodriguez-Cruz omega-3 DMD


Muscle function ad age are associated with loss of bone mineral density in Duchenne muscular dystrophy. Muscle Nerve 2019; 59(4): 417-421.

De botmassa wordt geregeld door spierkracht. Het verlies van de loopfunctie en van spiermassa kan dus leiden tot botverlies bij jongens met Duchenne spierdystrofie. Bij kinderen zonder Duchenne maar met obesitas wordt een lagere botdichtheid gezien. Ook bij jongens met Duchenne komt ......... zie verder pdf-document


(16-07-2019)
Del Rocio Cruz-Guzman O, Rodriguez-Cruz A, Almeida-Becerril T, et al.
pdf Del Rocio Cruz botdichtheid DMD


Growth, bone health & ambulatory status of boys with DMD treated with daily vs. intermittent oral glucocorticoid regimen. Bone 2018; 116: 181-186.

Het doel van dit onderzoek was de verschillen vast te stellen bij jongens met Duchenne spierdystrofie met dagelijkse of onderbroken behandeling met corticosteroïden. Onderzocht werden de lengtegroei, lichaamsmassa, botdichtheid, wervelfracturen en ambulante status. ......... zie verder pdf-document


(05-06-2019)
Crabtree NJ, Adams JE, Padidela R, et al.
pdf Crabtree groei DMD


Impaired glucose in adults with Duchenne and Becker muscular dystrophy. Nutrients 2018 Dec7; 10(12).

Er zijn nog geen studies verricht naar stoornissen in de glucosestofwisseling met hulp van een orale glucose tolerantietest (OGTT)¹ bij volwassenen met Duchenne en Becker spierdystrofie. De doelen in dit Engelse onderzoek waren daarom het vergelijken van de uitslag van een OGTT bij mannen met ........... zie verder pdf-document


(01-04-2019)
Bostock EL, Edwards BT, Jacques MF, et al.
pdf Bostock OGTT DMD


The effect of steroid treatment on weight in nonambulatory males with Duchenne muscular dystrophy. Am J Med Genet 2018 Sep 26 epub ahead of print.

Er is nog weinig kennis over het gewicht in de rolstoelgebonden fase bij jongens en mannen met Duchenne spierdystrofie, zowel met als zonder behandeling met corticosteroïden. Behandeling met corticosteroïden bij rolstoelgebonden mannen wordt in toenemende mate gewoon. In dit onderzoek ........... zie verder pdf-document


(28-01-2019)
Lamb MM, Cai B, Royer J, et al.
pdf Lamb gewicht en DMD


Skeletal muscle metabolism in Duchenne and Becker muscular dystrophy-implications for therapies. Review. Nutrients 2018 Jun 20; 10 (6).

De interacties tussen voeding, metabolisme¹ en skeletspieren is al lange tijd bekend. De spier is het belangrijkste metabole orgaan en verbruikt meer calorieën dan andere organen. In deze review staan de metabole veranderingen centraal in de spiercellen van muismodellen en mensen met Duchenne .......... zie verder pdf-document


(24-11-2018)
Heydemann A.
pdf Heijdemann voedingstherapeutische mogelijkheden bij DMD


A comparison of swallowing dysfunction in Beceker muscular dystrophy and Duchenne muscular dystrophy. Disabil Rehabil 2018; 40 (12): 1421-25.

Niet eerder is de slikfunctie onderzocht bij mannen met Becker spierdystrofie (BMD). Omdat BMD en Duchenne spierdystrofie (DMD) aan elkaar verwant zijn, maar BMD milder verloopt is een vergelijkend onderzoek uitgevoerd naar de slikfunctie bij beide ziektebeelden. ......... zie verder pdf-document


(07-08-2018)
Yamada Y, Kawakami M, Wada A, et al.
pdf Yamada slik BMD


Energy expenditure, body composition, and prevalence of metabolic disorders in patients with Duchenne muscular dystrophy. Diabetes Metab Syndr 2018; 1

De belangrijkste onderzoeksdoelen bij jongens en jongeren met Duchenne spierdystrofie waren: a) het beschrijven van de lichaamssamenstelling, energieverbruik in rust, en metabole stoornissen; b) het vaststellen van de lichaamssamenstelling door impedantiemetingen¹; c) het vergelijken van de ......... zie verder pdf-document


(14-05-2018)
Saure C, Caminiti C, Weglinski J, et al.
pdf Saure lichaamssamenstelling DMD


Gut transit in Duchenne muscular dystrophy is not impaired: a study utilizing wireless motility capsules. J Pediatr 2018; 194: 238-40.

Het vaststellen van de totale en segmentale passagetijd door het maagdarmkanaal van jonge mannen met Duchenne spierdystrofie was het doel van dit onderzoek. De verwachting was dat er sprake zou zijn van een langere passagetijd dan bij de gezonde bevolking, ongeacht de aanwezigheid .......... zie verder pdf-document


(21-04-2018)
Kraus D, Wong B, Hu S, et al.
pdf Kraus passagetijd DMD


Diagnosis and management of Duchenne muscular dystrophy, part 1: diagnosis, and neuromuscular, rehabilitation, endocrine, and gastrointestinal and nut

Deze belangrijke internationale richtlijn voor Duchenne spierdystrofie (DMD) is een update van de richtlijn uit 2010 van Bushby. De richtlijn bestaat uit 3 delen. In het eerste deel wordt het voedingsbeleid beschreven. ......... zie verder pdf-document


(18-03-2018)
Birnkrant DJ, Bushby K, Bann, CM, et al.
pdf Birnkrant richtlijn DMD


Resting energy expenditure in adults with Beckerís muscular dystrophy. PLoS One 2017 Jan 6; 12(1).

Niet eerder is het basaal metabolisme¹ onderzocht bij mensen met Becker spierdystrofie. De doelen van dit onderzoek waren: vergelijken van het basaal metabolisme van mensen met Becker spierdystrofie met die van gezonde volwassenen, samenhang zoeken van andere parameters met het ......... zie verder pdf-document


(11-03-2018)
Jacques MF, Orme P, Smith J et al.
pdf Jacques REE en Beceker


Basics of bone metabolism and osteoporosis in common pediatric neuromuscular disabilities. Eur J Paediatr Neurol 2017 Aug 10 epub ahead of print.

Bij kinderen met osteoporose (botontkalking) is er sprake van minder botmassa waardoor het bot zwakker is dan gemiddeld. Er is een verhoogd risico op breekbaarheid van het bot in vergelijking met gezonde leeftijdgenoten. In deze review is gekeken naar het verlies van botmassa bij kinderen met ........... zie verder pdf-document


(05-01-2018)
Yaşar E, AdigŁzel E, Arslan M et al.
pdf Yasar osteoporose bij kinderen


Utility of skinfold thickness measurement in non-ambulatory patients with Duchenne muscular dystrophy.

Het doel van dit onderzoek was vast te stellen of de tricepshuidplooi-meting klinisch geschikt is voor de bepaling van de voedingstoestand bij niet-ambulante jongeren/mannen met Duchenne spierdystrofie.  ..... zie verder pdf-document


(30-04-2017)
Ishizaki M, Kedoin C, Ueyama H, et al.
pdf Ishizaki tricepshuidplooi DMD


Does body mass index predict premature cardiomyopathy onset for Duchenne muscular dystrophy? J Child Neurol 2017 Jan 1 epub ahead of print

In deze studie is gezocht naar een mogelijke relatie tussen de body mass index (BMI)¹ en het ontstaan van cardiomyopathie. In een retrospectief onderzoek werden de gegevens van 85 jongens en mannen met Duchenne spierdystrofie over de periode 2007-2013 bestudeerd. .......... zie verder pdf-document


(26-04-2017)
McKane M, Soslow JH, Xu M, et al.
pdf McKane BMI en DMD


Dysphagia in Duchenne muscular dystrophy: practical recommendations to guide management. Disabil Rehabil 2016; 38: 2052-62.

Slikproblematiek komt vaak voor bij Duchenne spierdystrofie. Naarmate de jongere ouder wordt, wordt de keel minder geschoond en ontstaat residu in de keel. Residu verhoogt het risico op aspiratie, het verschijnsel dat voedsel/vocht in de luchtpijp terecht komt in plaats van in de slokdarm. Dit geeft ......... zie pdf-document


(20-02-2017)
Toussaint M, Davidson Z, Bouvoie V, et al.
pdf Toussaint dysfagie Duchenne


Gastrointestinal dysfunction in patients with Duchenne muscular dystrophy. PLoS One 2016 Oct 13; 11(10).

Het doel van dit Zwitserse onderzoek was het vaststellen hoe vaak maagdarmproblemen voorkomen en wat de aard van deze problemen is bij jongens en mannen met Duchenne spierdystrofie.
De fysieke beperkingen werden nagevraagd met vragenlijsten. Gedurende drie weken werd een .......... zie pdf-document


(23-01-2017)
Lo Cascio CM, Goetze O, Latshang TD, et al.
pdf Lo Cascio maagdarm DMD


Fracture in Duchenne muscular dystrophy: natural history and vitamin D deficiency. J Child Neurol 2016; 31(9): 1181-87.

Het optimaliseren van de botgezondheid door een adequate inname van vitamine D en calcium (kalk) is belangrijk voor het voorkomen van botbreuken bij Duchenne spierdystrofie.
De dossiers van 48 jongens met Duchenne werden bestudeerd: 22 jongens konden lopen en 26 niet .......... zie verder pdf-document


(15-10-2016)
Perera N, Sampaio H, Woodhead H, et al.
pdf Perera fracturen en vit D DMD


Vitamin D in corticosteroid-naÔve and corticosteroid-treated Duchenne muscular dystrophy: what dose achieves optimal 25(OH) vitamin D levels? Arch Dis

Welke dosering vitamine D is nodig bij jongens met Duchenne spierdystrofie?
Het langdurig gebruik van corticosteroïden (bijvoorbeeld prednison) kan invloed hebben op de botgezondheid. Vitamine D is belangrijk voor het behoud van stevige botten. Omdat tekorten vaak .......... zie verder pdf-document


(26-09-2016)
Alshaikh N, Brunklaus A, Davis T, et al.
pdf Alshaikh vit D Duchenne


Dystrophic changes in masticatory muscles related chewing problems and malocclusions in Duchenne muscular dystrophy.

Het doel van dit Nederlandse onderzoek was het beschrijven van kauwproblemen bij 72 personen (4 tot 28 jaar) met Duchenne spierdystrofie. De mate van veranderingen in de spieren werd gemeten met ultrageluid. De maximale bijtkracht werd gemeten en vergeleken met de bijtkracht van gezonde .......... zie verder pdf-document


(10-07-2016)
Van den Engel-Hoek L, de Groot IJM, Sie LT et al.
pdf Van den Engel kauwen DMD


Leptin and metabolic syndrome in patients with Duchenne/Becker muscular dystrophy. Acta Neurol Scand 2015 Jul 2 epub ahead of print

Is er bij jongens met Duchenne/Becker spierdystrofie sprake van risicofactoren voor het metabool syndroom¹? En wat is de relatie met leptine²? De deelnemers waren 78 jongens met Duchenne/Becker spierdystrofie. Zij werden in drie ........... zie verder pdf-document


(22-12-2015)
Rodriguez-Cruz M, Cruz-Guzman OP, Escobar RE, et al.
pdf Rodriguez leptine DMD en BMD


A bedside measure of body composition in Duchenne muscular dystrophy. Pediatr Neurol 2015; 52: 82-7.

Het doel van gewichtsmanagement bij jongens met Duchenne spierdystrofie is het behoud van vetvrije massa en preventie van extreme gewichtstoename. Gebruikelijke meetinstrumenten zoals BMI en huidplooimetingen zijn ongeschikt. Jongens met Duchenne spierdystrofie met een .......... zie verder pdf-document


(11-05-2015)
Elliott SA, Davidson ZE, Davies PSW, et al.
pdf Eliott BIA bij DMD


Severe metabolic acidosis in adult patients with Duchenne muscular dystrophy. Respiration 2014 Apr 30 Epub ahead of print

 

Dit artikel beschrijft de ziekenhuisopname van acht mannen met Duchenne spierdystrofie met een ernstige metabole acidose¹ en de behandeling daarvan. De mannen waren tussen 20 en 36 jaar oud. Alle mannen hadden ondanks beademing last van .......... zie verder pdf-document 


(17-08-2014)
Lo Cascio CM, Latshang TD, Kohler M, et al.
pdf Lo Cascio acidose DMD


Truncal fat distribution correlates with decreased vital capacity in Duchenne muscular dystrophy. Pediatr Pulmonol 2014 Mar 18 epub ahead of print

 

Is er een relatie tussen de longfunctie en de verdeling van het lichaamsvet bij jongens met Duchenne spierdystrofie? En wat is de rol van de behandeling met corticosteroïden?

Om dit uit te zoeken werd een retrospectief dossieronderzoek uitgevoerd bij 44 jongens en jongeren ......... zie verder pdf-document 


(07-07-2014)
Canapari CA, Barrowman N, Hoey L, et al.
pdf Canapari buikvet bij Duchenne


Bone density and alendronate effects in Duchenne muscular dystrophy patients. Muscle Nerve 2013 Jul 8. Epub ahead of print

Botdichtheid en effecten van alendronaat bij patiënten met Duchenne spierdystrofie.

 

Er is nog weinig bekend over screening op en behandeling van een lage botdichtheid bij jongens met Duchenne spierdystrofie. Een retrospectief onderzoek naar de effecten van de behandeling met alendronaat¹ werd uitgevoerd. Van 39 jongens met Duchenne spierdystrofie werden de dossiers .....


(18-11-2013)
Houston C, Mathews K, Shibli-Rahhal A.
pdf Houston alendronaat bij DMD


Dysphagia in Duchenne muscular dystrophy assessed by validated questionnaire. Int J Lang Commun Disord 2013; 48 (2): 240-46

Kunnen met een schriftelijke vragenlijst symptomen van (ver)slikproblematiek worden vastgesteld bij jongeren en mannen met Duchenne spierdystrofie? De gevalideerde Sydney Swallow Questionnaire vragenlijst bestaat uit 17 vragen. De vragenlijst werd


(08-09-2013)
Archer SK, Garrod R, Hart N, et al.
pdf Archer slikvragenlijst DMD


Oral muscles are progressively affected in Duchenne muscular dystrophy: implications for dysphagia treatment. J Neurol 2012 Dec 23 (epub ahead of prin

 Dit artikel beschrijft een Nederlands onderzoek naar de verschillende fasen en mechanismen van dysfagie¹ bij mensen met Duchenne spierdystrofie (DMD). De onderzoeksgroep bestond uit 24 mensen met DMD: 6 ambulante jongens met een gemiddelde ......... zie verder pdf-document


(11-03-2013)
Van den Engel-Hoek L, Erasmus CE, Hendriks JCM, et al.
pdf van den Engel behandeling dysfagie bij DMD


Dysphagia in Duchenne muscular dystrophy versus myotonic dystrophy type 1. Muscle Nerve 2012; 46: 490-95.

 

 

In dit onderzoek is gezocht naar verschillen in dysfagie (slik- en verslikproblematiek) tussen mensen met Duchenne spierdystrofie (DMD) en mensen met Myotone dystrofie type 1 (MD1). De deelnemers waren 20 mensen met MD en 24 met DMD. Alle mensen met MD aten zelfstandig en .......... zie verder pdf-document


(25-10-2012)
Umemoto G, Furuya H, Kitashima A, et al.
pdf Umemoto dysfagie bij DMD en MD1


Bone health in boys with Duchenne Muscular Dystrophy on long-term daily deflazacort therapy. Neuromuscul Disord 2012 Jul 21 (epub ahead of print).

 

Er bestaat nog weinig consensus over het behandelbeleid voor een goede botgezondheid bij jongens met Duchenne spierdystrofie. In dit onderzoek is gekeken naar veranderingen in de onderste ruggewervels bij langdurige .......... zie verder pdf-document


(24-09-2012)
Mayo AL, Craven BC, McAdam LC, et al.
pdf Mayo botgezondheid DMD


Predicting resting energy expenditure in boys with Duchenne muscular dystrophy. Eur J Paediatr Neurol 2012 April 10 (epub ahead of print)

 

Welke formule is het meest geschikt ter berekening van de ruststofwisseling bij ambulante jongens met Duchenne spierdystrofie (DMD)? Bij 9 jongens met DMD van 5 tot 11 jaar die met corticosteroïden werden behandeld is de


(19-08-2012)
Elliott SA, Davidson ZE, Davies PSW, et al.
pdf Elliott berekeningsformule kind DMD


Decreased resting energy expenditure in patients with Duchenne muscular dystrophy. Brain Dev 2012; 34: 206-12.

Het doel van dit onderzoek was het bepalen van de invloed van diverse parameters (leeftijd, lengte, gewicht, BMI ¹ en vitale longcapaciteit) op de ruststofwisseling ² bij Duchenne spierdystrofie (DMD) in de verschillende fasen van de ziekte.


(16-06-2012)
Shimizu-Fujiwara M, Komaki H, Nakagawa E, et al.
pdf Shimizu lagere ruststofwisseling DMD


Normal height and weight in a series of ambulant Duchenne muscular dystrophy patients using the 10 day on/10 day off prednisone regime. Neuromuscul Di

Heeft behandeling met prednison invloed op de lengte en het gewicht bij Duchenne spierdystrofie (DMD)? De medische dossiers van 47 jongens met DMD in de leeftijd van 4 tot 9 jaar werden bestudeerd. Er


(15-06-2012)
Ten Dam K, de Groot IJM, Noordam C, et al.
pdf Ten Dam lengte en gewicht DMD


The use of intravenous biphosphonate therapy to treat vertebral fractures due to osteoporosis among boys with Duchenne muscualr dystrophy. Osteoporos

Het effect van bifosfonaten ter behandeling van rugpijn door wervelfracturen bij jongens met Duchenne spierdystrofie (DMD) is nog nauwelijks bestudeerd. Er werd een retrospectief observatie-onderzoek uitgevoerd. Een vermindering van 15% van de ........... zie verder pdf-document


(19-03-2012)
Sbrocchi AM, Rauch F, Jacob P, et al.
pdf Sbrocchi bifosfonaten DMD


Bone mass development in patients with Duchenne and Becker muscular dystrophies: a four-year clinical follow-up. Acta Paediatr 2011, Nov 21 epub ahead

Er is weinig bekend over de ontwikkeling van de botmassa bij jongens met Duchenne (DMD) en Becker spierdystrofie (BMD). De ontwikkeling wordt door veel factoren beïnvloed, waaronder voeding. Spiermassa en botmassa zijn aan elkaar gerelateerd. Inactiviteit en immobiliteit leiden tot .......... zie verder pdf-document


(23-01-2012)
SŲderpalm A, Magnusson P, Ňhlander A, et al.
pdf Soderpalm botonwikkeling DMD en BMD


CINRG pilot trial of coenzyme Q10 in steroid-treated duchenne muscular dystrophy. Muscle Nerve 2011: 44 (2): 174-8.

Kan toevoeging van Co-enzym Q10 aan de behandeling met prednison de spierkracht bij Duchenne verbeteren? Het onderzoek werd uitgevoerd bij 13 ambulante jongens met Duchenne in de leeftijd van 5 tot 10 .......... zie verder pdf-document


(03-01-2012)
Spurney CF, Rocha CT, Henricson E, et al.
pdf spurney


Low bone density and bone metabolism alterations in Duchenne muscular dystrophy: response to calcium and vitamin D treatment. Osteoporos Int 2010 May

Veranderingen in de botmassa en de botdichtheid kunnen bij de spierziekte van Duchenne (DMD) zowel ontstaan door de ziekte zelf als door de behandeling. Vermindering in de botdichtheid is deels te wijten aan gebrek aan gewichtsdragende activiteiten en spieractiviteit. Behandeling met prednison ......... zie verder pdf-document


(11-10-2010)
Bianchi ML, Morandi L, Andreucci E, et al.
pdf bianchi botmetabolisme DMD


Assessing change in body composition in children with Duchenne muscular dystrophy: Anthropometry and bioelectrical impedance analysis versus dual-ener

De data uit dit onderzoek zijn verkregen door secundaire analyse van een onderzoek met glutamine. Bij 26 ambulante jongens met Duchenne spierdystrofie (DMD) in de leeftijd van 3-11 jaar werden impedantie- en huidplooimetingen vergeleken met DXA-scans als referentiemethode om wijzigingen .......... zie verder pdf-document


(31-07-2010)
Mok E, Letellier G, Cuisset J-M, et al
pdf Mok lichaamssamenstelling DMD


A review of nutrition in Duchenne muscular dystrophy. J Hum Nutr Diet 2009; 22: 383-93.

Het review van Davidson en Truby over voeding bij DMD meldt dat er nauwelijks gerandomiseerd, gecontroleerd voedingsonderzoek wordt gedaan, dat onderzoeksgroepen klein zijn en er weinig onderzoek wordt verricht ter ondersteuning van eerder gevonden bevindingen. De auteurs komen .......... zie verder pdf-document


(25-03-2010)
Davidson ZE, Truby H.
pdf Davidson review voeding Duchenne


Green tea extract decreases muscle pathology and NF-κB immunostaining in regenerating muscle fibers of mdx mice. Clin Nutr 2009 nov 6 (epub ahead

De oorzaak van Duchenne spierdystrofie is een erfelijk bepaald gebrek aan het spiereiwit dystrofine. Toch lijkt de schade aan de spieren voor een deel te wijten aan een ontstekingsreactie. Aan sommige bestanddelen van groene thee worden anti-oxidatieve en anti-ontstekings eigenschappen ......... zie ver pdf-document


(24-03-2010)
Evans NP, Call JA, Bassaganya-Riera J, et al.
pdf Evans groene thee extract Duchenne


Efficacy and tolerance of gastrostomy feeding in Duchenne muscular dystrophy. Clin Nutr 2009 jul 14, epub ahead of print

Het gebruik van voeding via een voedingsstoma kan bij Duchenne spierdystrofie nodig worden bij slikproblemen en aspiratie en/of aanwezigheid van ondervoeding, wanneer het gebruik van extra calorieën, aangepaste samenstelling van de voeding en verdikkingsmiddelen tot onvoldoende ......... zie verder pdf-document


(17-08-2009)
Martigne L, Seguy D, Pellegrini N, et al.
pdf Martigne voedingsstoma bij Duchenne


Symptomatic nephrolithiasis in prolonged survivors of Duchenne muscular dystrophy. Neuromuscul Disord 2008; 18: 561-64.

Een retrospectief dossier-onderzoek naar de aanwezigheid van symptomatische nierstenen werd uitgevoerd bij volwassenen met Duchenne. Bij zes van de 29 volwassenen werd een symptomatische niersteen gevonden. In een controlegroep van 68 immobiele mensen (met ruggemergletsel en ........ zie verder pdf-document


(15-08-2008)
Shumyatcher Y, Shah TA, et al.
pdf Shumyatcher nierstenen bij Duchenne


Estimating body composition in children with Duchenne muscular dystrophy: comparison of bioelectrical impedance analysis and skinfold-thickness measur

Overgewicht komt vaak voor bij jongens met Duchenne in het beginstadium van de ziekte. Overgewicht verergert de belasting van zwakke spieren en leidt eerder tot complicaties bij operaties. Het zou mogelijk kunnen zijn dat gewichtsbeheersing het moment van rolstoelafhankelijkheid ........ zie verder pdf-document


(18-02-2006)
Mok E, et al.
pdf Mok impedantie DMD


Resting energy expenditure in Duchenne patients using home mechanical ventilation. Eur Respir J 2005; 25: 682-687.

Bij 20 volwassen mannen met Duchenne is de lichaamssamenstelling, energieverbruik en energie-inname onderzocht en vergeleken met een controlegroep van 12 gezonde personen. De mannen met Duchenne waren gemiddeld kleiner en veel lichter dan de controlegroep. De lichaamssamenstelling ......... zie verder pdf-document


(03-05-2005)
Gonzalez-Bermejo J, et al.
pdf Gonzalez-Bermejo ruststofwisseling Duchenne


Evolution of gastric electrical features and gastric emptying in children with Duchenne and Becker muscular dystrophy. Am J Gastroenterol 2005; 100: 6

Vertraagde motiliteit van de maag en dyspeptische klachten zijn bekend bij volwassenen met Duchenne. In dit onderzoek is de electrische activiteit van de maag (EGG) en de maagontledigingstijd bij jongens met Duchenne en Becker kort na de diagnose gemeten en na drie jaar herhaald om te .......... zie verder pdf-document


(10-04-2005)
Borrelli O, et al.
pdf Borrelli maagstoornissen Duchenne


Bezoek onze sponsor:

Het Roessingh

Lid van

Lid van Nederlandse vereniging van Diëtisten

Lid van Kwaliteitsregister Paramedici

Webdesign by Applepie  |  Sitemap  |  Disclaimer & Privacy statement  |  Cookies