Home | Nieuws per diagnose | ALS - Amyotrofische Lateraal Sclerose

ALS - Amyotrofische Lateraal Sclerose

Metabolites 2023, 13, 696.

Vitamines en mineralen zijn voedingsstoffen die in kleine hoeveelheden voorkomen in eten en drinken. Ze zijn onmisbaar voor het onderhoud en een goede werking van het lichaam. In deze studie is onderzocht hoe vaak mensen met ALS een te lage inname hebben van vitamines en mineralen. ......... zie verder pdf-document


(21-10-2023)
Barros A.N.d.A.B., Felipe M.L.d.N., Barbosa L.R., et al.
pdf Barros vit ALS


Malnutrition at diagnosis in amyotrophic lateral sclerosis and its influence on survival: using Glim criteria. Clinical Nutrition 2020 May 21 epub ahe

Er zijn bij ALS mogelijkheden om de kwaliteit van leven te verhogen en de overleving te verlengen. Dit kan o.a. door het behoud van een goede voedingstoestand, om daarmee het optreden van complicaties door ondervoeding en vooral een tekort aan eiwit te voorkomen. Ondervoeding komt ........ zie verder pdf-document


(06-10-2023)
López-Gómez JJ, Ballesteros-Pomar MD, Torres-Torres B, et al.
pdf Lopez-Gomez Glim ALS


Association between serum lipids and survival in patients with amyotrophic lateral sclerosis. A meta-analysis and population-based study. Neurology 20

In deze Nederlandse studie is onderzocht welke relatie er is tussen lipiden, vetachtige stoffen in het bloed, op de ernst van de ziekte en de levensverwachting bij mensen met ALS.
Dit onderzoek bestond uit twee delen. Het eerste deel bestond uit een literatuurstudie. Er werden ....... zie verder pdf-document


(15-09-2023)
Janse van Mantgem MR, van Rheenen W, Hackeng AV, et al.
pdf Janse lipiden ALS


ALS Untangled # 63: ketogenic diets. Amyotroph Lateral Scler Frontotemporal Degener 2023; 24(1-2): 159-163.

Op veler verzoek heft de ALS Untangled onderzoeksgroep de stand van zaken rond het ketogene dieet bij ALS beoordeeld.
Het ketogeen dieet bestaat uit een voeding met (zeer) hoog vetgehalte en (zeer) laag gehalte aan ........... zie verder pdf document


(07-08-2023)
Bedlack R, Barkhaus PE, Barnes B, et al.
pdf Bedlack ketogeen ALS


Discriminant ability of the Eating Assessment Tool-10 to detect swallowing safety and efficiency impairments. Laryngoscope 202; 132(12): 2319-26.

n deze studie is het onderscheidend vermogen van de EAT-10 onderzocht om beperkingen in efficiëntie en/of veiligheid van het slikken bij mensen met ALS vast te stellen.
Aan het onderzoek deden 273 mensen met ALS mee. Allen konden nog een of andere vorm van ........... zie verder pdf-document


(08-07-2023)
Donohue C, Gray LT, Anderson A et al.
pdf Donohue EAT-10 ALS


Perceptions and experiences of nutrition interventions in individuals with amyotrophic lateral sclerosis (ALS) and their caregivers. Can J Diet Pract

Het doel van dit kleine Canadese onderzoek was het vaststellen van de beleving en ervaring van voedingszorg bij mensen met ALS en hun mantelzorgers.
Er deden tien mensen met ALS en twee mantelzorgers mee aan het onderzoek. Drie van de mensen .......... zie verder pdf document


(16-04-2023)
Guillemin L, Hofstede J, Anderson T, et al.
pdf Guillemin beleving voeding ALS


Appetite and quality of life in amyotrophic lateral sclerosis: a scoping review. Muscle Nerve 2022 Aug 20, online ahead of print.

Verlies van eetlust is een van de factoren die kunnen leiden tot gewichtsverlies bij mensen met ALS. In deze review is geanalyseerd hoe eetlust werd onderzocht en wat de relatie was met de kwaliteit van leven. .......... zie verder pdf-document


(29-12-2022)
Sarmet M, Kabani A, Maragakis NJ, Mehta AK.
pdf Sarmet eetlust ALS


Correlation of weight and body composition with disease progression rate in patients with amyotrophic lateral sclerosis. Sci Rep 2022; 12(1: 13292.

Deze studie onderzocht de voedingstoestand van mensen met ALS en het effect daarvan op de progressie van de ziekte.
Aan de studie deden 100 Chinezen met ALS mee die recent de diagnose hadden gekregen en 50 ......... zie verder pdf-document


(17-10-2022)
Li J-Y, Sun X-H, Cai Z-Y et al.
pdf Li gewicht ALS


Percutaneous gastrostomy in amyotrophic lateral sclerosis: a review. Amyotroph Lateral Scler Frontotemporal Degener 202; 23(3-4): 176-189.

Het doel van deze review is het geven van geüpdatete informatie over de plaatsing van een PEG-voedingssonde bij mensen met ALS. Alle literatuur tot februari 2021 werd beoordeeld. Er waren 35 studies geschikt voor analyse. De studies waren erg verschillend van opbouw, varieerden over een .......... zie verder pdf-document


(12-08-2022)
Castanheira A, Swash M & de Carvalho M.
pdf Castanheira PEG ALS


Body composition in amyotrophic lateral sclerosis and its effect on disease progression and survival. Am J Clin Nutr 2022; 115(5): 1378-1392.

Verlies van spiermassa door de ziekte ALS en ondervoeding leiden tot veranderingen in de lichaamssamenstelling, met verlies van spieren en vet en een daling van de BMI¹. Verlies van vetmassa is meestal een gevolg van een te lage voedingsinname. Verlies van spiermassa is het gevolg .......... zie verder pdf-document


(24-07-2022)
Tandan R, Levy EA, Howard DB, et al.
pdf Tandan vetmassa ALS


Fat-rich versus carbohydrate-rich nutrition in ALS: a randomized controlled study. J Neurol Neurosurg Psychiatry 2022; 93: 298-302.

Er is toenemend bewijs dat het beloop van ALS beïnvloed kan worden door het gebruik van energierijke voedingssupplementen. Het is tot nu toe niet bekend welke voedingsstoffen leiden tot gewichtstoename en wat het beste verdragen wordt. ....... zie ver pdf document


(16-06-2022)
Dorst J, Doenz J, Kandler K, et al.
pdf Dorst voedingssupplement


Effect of the type of specialized nutrition support on the course of the patient with amyotrophic lateral sclerosis (ALS). Interhospital registry SCLE

Er bestaan mogelijkheden om de kwaliteit van leven en levensverwachting te verbeteren bij mensen met ALS, o.a. door te zorgen voor een goede voedingstoestand in de eerste fase van de ziekte. Daarmee kunnen complicaties van ondervoeding worden voorkomen. Bij 16-55% van de mensen ........ zie verder pdf-document


(30-04-2022)
López-Gómez JJ, Ballesteros-Pomar MD, Gómez-Hoyos E, et al.
pdf Lopez effect voedingsbehandeling ALS


Hypermetabolism associated with worse prognosis of amyotrophic lateral sclerosis. J Neurol 2021, Jul 18. Online ahead of print.

De onderzoekers van deze studie wilden weten of hypermetabolisme bij mensen met ALS gebonden is aan etniciteit of universeel is. Dit onderzoek is uitgevoerd in China. De deelnemers waren 93 mensen met ALS en vergeleken met een controlegroep van 147 personen zonder ALS. De .......... zie verder pdf document


(27-01-2022)
He J, Fu J, Ren C, et al.
pdf He hypermetabolisme ALS


Blenderized tube feeding and enterostomy tube occlusions among adults with amyotrophic lateral sclerosis and primary lateral sclerosis. Can J Diet Pra

Veel zorgverleners aarzelen het gebruik van het blended diet¹ te ondersteunen, omdat ze niet weten of verstoppingen van de sonde voorkomen en hoe vaak. Ook is onbekend of verstopping vaker voorkomt bij het blended diet dan bij industrieel bereide sondevoeding. Daarom is het onderzoek ......... zie verder pdf-document


(27-01-2022)
Kariya C, Vardi L.
pdf Kariya blended diet ALS


Early weight instability is associated with cognitive decline and poor survival in amyotrophic lateral sclerosis. Brain Res Bull 2021;171: 10-15.

De doelen van dit onderzoek waren: 1) het vaststellen van het gewichtsverlies in de 6 maanden voor het vaststellen van de diagnose bij mensen met ALS zonder beperkingen in voedselinname en zonder slikstoornissen, 2) het vaststellen van de relatie tussen de snelheid van gewichtsverlies en cognitie en .......... zie verder pdf-document


(18-12-2021)
Wei Q-Q, Ou R, Cao B, et al.
pdf Wei gewichtsverlies ALS


Bowel, bladder, and sudomotor symptoms in ALS patients. J Neurol Sci 2021; 427: 117543.

Deze studie beschrijft het voorkomen van stoornissen van darm en blaas en van het sudomotorisch systeem¹ bij mensen met ALS.
De eerste studiegroep van 30 personen meldde een toename van darmstoornissen van 17% voor tot ........ zie verder pdf-document


(02-11-2021)
Samara VC, Jerant P, Gibson S & Bromberg M.
pdf Samara blaas en darm ALS


The hypometabolic state : a good predictor of a better prognosis in amyotrophic lateral sclerosis. J Neurol Neurosurg Psychiatry 2021 Aug 5. Online ah

Ondervoeding en gewichtsverlies beïnvloeden de prognose bij mensen met ALS negatief. Toch is het meten van het metabolisme in rust¹ niet gebruikelijk en zijn er, anders dan bij hypermetabolisme, geen gegevens bekend over hypometabolisme. ....... zie verder pdf-document


(25-10-2021)
Cattaneo M, Jesus P, Lizio A, et al.
pdf Cattaneo ALS hypometabolisme


Oral function in amyotrophic lateral sclerosis patients : a matched case-control study. Clin Nutr 2021; 40 (8): 4904-4911.

Mensen met ALS krijgen vaak last van slikstoornissen. In deze studie werd onderzocht welke verschillen er zijn tussen mensen met ALS en gezonde leeftijdgenoten ten aanzien van de orale functie en de lichaamssamenstelling. En welke parameters het meest onderscheidend zijn tussen de ....... zie verder pdf document


(25-10-2021)
Schimmel M, Leuchter I, Héritier Barras A-C, et al.
pdf Schimmel oral functie ALS


Loss of appetite in patients with amyotrophic lateral sclerosis is associated with weight loss and anxiety/depression. Sci Rep 2021 Apr 27; 11(1): 911

Gewichtsverlies wordt vaak gezien bij mensen met ALS. Verlies van eetlust draagt mogelijk bij aan gewichtsverlies. De oorzaak van verlies van eetlust is nog onduidelijk.
In diverse onderzoeken bij mensen met ALS is de CNAQ¹ gebruikt als screeningsinstrument voor het ......... zie verder pdf-document


(25-08-2021)
Wang Y, Ye S, Chen L, et al.
pdf Wang eetlust ALS


Fat mass loss correlates with faster disease progression in amyotrophic lateral sclerosis: exploring the utility of dual-energy x-ray absorptiometry i

Gewichtsverlies is een voorspeller van een kortere overlevingsduur bij mensen met ALS. In deze studie zijn de lichaamssamenstellingen van mensen met ALS met DEXA-scans gemeten om te onderzoeken of DEXA-scans een goede voorspelling geven van het ziektebeloop. ........ zie verder pdf-document


(18-07-2021)
Lee I, Kazamel M, McPherson T, et al. (2021)
pdf Lee vetmassa ALS


Relationship between tongue pressure and functional oral scale diet type in patients with neurological and neuromuscular disorders. Clin Neurol Neuros

Mensen met neurologische of neuromusculaire ziekten (spierziekten) hebben regelmatig last van slikstoornissen. Dan kan aangepaste voeding of sondevoeding nodig zijn. Om te bepalen welk type voeding nodig is wordt soms een slikvideo uitgevoerd. In deze studie is gezocht naar een mogelijk ......... zie verder pdf-document


(21-04-2021)
Umemoto G, Fujioka S, Arahata H, et al.
pdf Umemoto FOIS en tongdruk nms


Hypermetabolism is a reality in amyotrophic lateral sclerosis compared to healthy subjects. J Neurol Sci 2021 Jan 15; 420: 117257.

Er bestaat nog onduidelijkheid over het bestaan van hypermetabolisme, een verhoogde stofwisseling, bij mensen met ALS. In deze studie is gezocht naar het bestaan van hypermetabolisme bij mensen met ALS in vergelijking met gezonde controlepersonen. ....... zie verder pdf-document


(19-04-2021)
Fayemendy P, Marin B, Labrunie A, et al.
pdf Fayemendy hypermetabolisme ALS


Tongue strength, dysphagia questionnaire, pharyngeal secretions and FEES findings in dysphagia management in amyotrophic lateral sclerosis. Auris Nasu

Kauw- en slikstoornissen ontstaan bij circa 85% van de mensen met ALS. Dysfagie, ofwel kauw- en slikstoornissen, gaat samen met ondervoeding, luchtweginfecties en afname van de kwaliteit van leven. Deze studie onderzoekt het gebruik van metingen van de tongkracht, ervaren symptomen via .......... zie verder pdf-document


(19-04-2021)
Printza A, Boziki M, Triaridis S, et al.
pdf Printza dysfagie ALS


Evaluation of dysphagia in motor neuron disease. Review of available diagnostic tools and new perspectives. Dysphagia 2020 Aug 14. Online ahead of pri

Dysfagie is een slikstoornis die vaak voor komt bij mensen met ALS en de prognose van de ziekte beïnvloedt. Klachten van dysfagie bestaan niet alleen uit moeilijkheden met slikken maar ook bijvoorbeeld uit hoesten tijdens het eten, kwijlen en het achterblijven van voedselresten in de keel. ........ zie verder pdf-document


(28-02-2021)
Romero-Gangonells E, Virgili-Casa MN, Dominguez-Rubio R, et al
pdf Romero dysfagie ALS


Predictive factors for prognosis after gastrostomy placement in routine non-invasive ventilation users ALS patients. Sci Rep 2020 Sep 15; 10(1): 15117

Door het gebruik van beademing met een neusmasker door mensen met ALS is de vraag naar het gebruik van sondevoeding gestegen.
In deze studie is gezocht naar voorspellende factoren voor de levensverwachting na de plaatsing van .......... zie pdf-document


(27-01-2021)
Hesters A, del Mar Amador M, Debs R, et al.
pdf Hesters voedingssonde ALS


Increased resting energy expenditure compared with predictive theoretical equations in amyotrophic lateral sclerosis. Nutrition 2020 Sep;77: 110805.

Naar schatting 50-60% van de mensen met ALS heeft een verhoogde ruststofwisseling¹. Er is sprake van een verhoogde ruststofwisseling bij een verschil van 10% of meer tussen de gemeten en de berekende ruststofwisseling. Bij mensen met ALS wordt vaak een verschil van 10-20% gevonden. ............ zie verder pdf-document


(27-01-2021)
Jésus P, Fayemendy P, Marin B, et al.
pdf Jesus formules ALS


Prognostic value of weight loss in patients with amyotrophic lateral sclerosis: a population-based study. J Neurol Neurosurg Psychiatry 2020; 91(8): 8

Gewichtsverlies komt vaak voor bij mensen met ALS en wordt al langer in verband gebracht met een slechtere prognose en kortere overleving. Het goed begeleiden van patiënten om gewichtsverlies te voorkomen wordt dan ook al breed toegepast in de zorg ......... zie verder pdf-document


(06-10-2020)
Janse van Mantgem MR, van Eijk RPA, van der Burgh HK, et al.
pdf Janse gewichtsverlies ALS


Loss of appetite in Amyotrophic Lateral Sclerosis is associated with weight loss and decreased calorie consumption independent of dysphagia. Muscle Ne

Verlies van eetlust wordt vaak beschreven bij mensen met ALS. Het leidt tot gewichtsverlies. In deze studie is onderzocht of verlies van eetlust een relatie heeft met slikstoornissen.
De eetlust werd gemeten met de CNAQ vragenlijst¹. De voedingsinname en gewicht werden ........ zie verder pdf-document


(27-07-2020)
Mezoian T, Belt E, Hubbard J.
pdf Mezoian eetlust ALS


The protective role of pre-morbid type 2 diabetes in patients with amyotrophic lateral sclerosis: a center-based survey in China. Amyotroph Lateral Sc

Dit onderzoek bespreekt de relatie tussen diabetes type 2 en ALS. In de medische dossiers van 1331 mensen met ALS werden 100 mensen gevonden met diabetes type 2 èn ALS (ALS-T2D) en 1231 mensen met ALS zonder T2D. Zij fungeerden als de controlegroep. ........ zie verder pdf-document


(06-07-2020)
Zhang L, Chen L & Fan D.
pdf Zhang diabetes ALS


A comprehensive examination of percutaneous endoscopic gastrostomy and its association with amyotrophic lateral sclerosis patient outcomes. Brain Sci

In deze grote studie zijn de effecten bestudeerd van het gebruik van een PEG-voedingssonde¹ op de progressie, kwaliteit van leven en levensverwachting bij mensen met ALS. Er bestaat tot nu toe geen overeenstemming of de levensverwachting toeneemt door het gebruik van een PEG. Daarom zijn .......... zie verder pdf-document


(18-05-2020)
Bond L, Ganguly P, Khamankar N, et al.
pdf Bond PEG ALS


Effect on high-caloric nutrition on survival in amyotrophic lateral sclerosis. Ann Neurol 2019 Dec 17 epub ahead of print.

Direct bewijs voor een therapeutisch effect van extra calorieën bij mensen met ALS ontbreekt. Ook of mensen zonder bulbair debuut en zonder gewichtsverlies ervan profiteren. Bovendien is niet bekend welke soort energiebron (eiwitten, vet of koolhydraten) nodig is. Daarom is dit onderzoek .......... zie verder pdf document


(20-04-2020)
Ludolph AC, Dorst J, Dreyhaupt J, et al.
pdf Ludolph Calogen ALS


Nutritional prognostic factors for survival in amyotrophic lateral sclerosis patients undergone percutaneous endoscopic gastrostomy placement. Amyotro

Verschillende voedingsfactoren zijn al eerder onderzocht op hun voorspellende waarde voor de levensverwachting bij mensen met ALS en een PEG-sonde¹. Sommige factoren hebben een negatieve waarde zoals ondervoeding en andere een positieve waarde zoals overgewicht. In dit onderzoek ......... zie PDF-document


(22-02-2020)
Barone M, Viggiani MT, Introna A, et al.
pdf Barone overleving PEG ALS


Health care professionals’ view on psychologicasl factors affecting nutritional behavior in people with motor neuron disease: a thematic analysis. Br

Een belangrijk deel van de zorg bij mensen met ALS betreft het voedingsmanagement. Het behoud van een goede voeding wordt belemmerd door o.a. verminderde mobiliteit, zwakte van ledematen, slikstoornissen, verlies van eetlust en een verhoogde ruststofwisseling. Er is wel veel gepubliceerd ........ zie verder pdf-document


(18-01-2020)
Zarotti N, Coates E, McGeachan A, et al.
pdf Zarotti voedingszorg ALS


Loss of appetite with a loss of weight and fat mass in patients with amyotrophic lateral sclerosis. Amyotroph Lateral Scler Frontotemporal Degener 201

Mogelijk kan verlies van eetlust bij mensen met ALS leiden tot een afnemende voedingsinname met gewichtsverlies als gevolg.
In dit onderzoek is geprobeerd vast te stellen hoe vaak verlies van eetlust voorkomt in vergelijking ........... zie verder pdf-document


(16-12-2019)
Ngo ST, van Eijk RPA, Chachay V, et al.
pdf Ngo eetlust ALS


Vitamin D supplementation has no effects on progression of motor dysfunction in amyotrophic lateral sclerosis (ALS). Eur J clin Nutr 2019 Jun 13 epub

Er bestaat toenemend bewijs dat vitamine D bij sommige neurologische ziekten een beschermende rol speelt bij o.a. oxidatieve stress¹, inflammatie² en een gestoorde werking van de mitochondriën. Bij ALS bestaat er dergelijk bewijs voor diermodellen met ALS. Daarna zijn er enkele studies uitgevoerd ........ zie verder pdf-document


(22-10-2019)
Trojsi F, Siciliano M, Passaniti C, et al.
pdf Trojsi vit D ALS


Systematic review of the prognostic role of body mass index in amyotrophic lateral sclerosis. Amyotroph Lateral Scler Frontotemporal Degener 2019; 20

Leidt een hogere BMI¹ leidt tot een betere levensverwachting bij mensen met ALS? Daarover bestaat nog onduidelijkheid. In deze review is gezocht naar een antwoord. Uit de gevonden 2521 hits werden uiteindelijk 17 studies geselecteerd. Aan deze 17 studies hadden 9991 mensen met ALS ........ zie verder pdf-document


(08-09-2019)
Ning P, Yang B, Li S, et al.
pdf Ning BMI ALS


Elevated serum ferritin level as a predictor of reduced survival in patients with sporadic amyotrophic lateral slcerosis in China: a retrospective stu

Er bestaat bewijs dat een verhoogd ferritinegehalte¹ bij mensen met sporadische ALS wijst op verstoringen in de ijzerbalans in het lichaam en mogelijk ook voorspellende waarde heeft op de prognose. Er is echter nog weinig bekend over het ferritinegehalte en de levensverwachting bij .......... zie verder pdf-document


(22-07-2019)
Sun Q, Yang F, Wang H et al.
pdf Sun ferritine ALS


Prognostic significance of body weight variation after diagnosis in ALS: a single-centre prospective cohort study. J Neurol 2019; 266(6): 1412-1420.

Gewichtsverlies is een onafhankelijke voorspeller van de levensverwachting bij ALS. Maar de betekenis van variaties in het gewicht na de diagnose is nog onbekend. De onderzoekers van deze studie beoordeelden bij mensen met ALS de gewichtsveranderingen voor en na de diagnose en ........ zie verder pdf-document


(23-06-2019)
Shimizu T, Nakayama Y, Matsuda C et al.
pdf Shimizu gewichtsvariatie ALS


Causal effects of blood lipids on amyotrophic lateral sclerosis: a Mendelian randomization study. Hum Mol Genet 2019; 28(4): 688-697.

Er bestaat al langere tijd aandacht voor de relatie tussen de vetstofwisseling en ALS. Uit eerder onderzoek is gebleken dat mensen met ALS regelmatig dyslipidemie, een veranderd vetgehalte in het bloed, hebben. Over de oorzaak daarvan zijn de bevindingen tegenstrijdig. In dit onderzoek is .......... zie verder pdf-document


(26-05-2019)
Zeng P & Zhou X.
pdf Zeng lipiden ALS


Early weight loss in amyotrophic lateral sclerosis: outcome relevance ad clinical correlates in a population-based cohort. J Neurol Neurosurg Psychiat

Het doel van dit onderzoek was het vaststellen van de rol van de BMI¹ en het tempo van gewichtsverlies als voorspellende factoren op de levensverwachting bij ALS.
De deelnemers waren 620 mensen met ALS, 342 mannen en 278 vrouwen. De gemiddelde leeftijd bij .......... zie verder pdf-document


(01-04-2019)
Moglia C, Calvo A, Grassano M, et al.
pdf Moglia gewichtsverlies ALS


Coffee, tea and caffeine intake and amyotrophic lateral sclerosis mortality in a pooled analysis of eight prospective cohort studies. Eur J Neurol 201

Cafeïne¹ wordt in verband gebracht met een lager risico op sommige neurologische ziekten. In meerdere onderzoeken is gezocht naar het effect van cafeïne op het risico op ALS maar de bevindingen waren onduidelijk. Daarom zijn in dit onderzoek de relaties onderzocht tussen het ........... zie verder pdf-document


(12-03-2019)
Petimar J, O’Reilly E, Adami H-O, et al.
pdf Petimar cafeine ALS


Association between alcohol exposure and the risk of amyotrophic lateral slcerosis in the Euro-MOTOR study. J Neurol Neurosurg Psychiatry 2019; 90(1):

De literatuur over de relatie tussen alcohol en het risico op het ontwikkelen van ALS is tegenstrijdig. In dit grote onderzoek is de relatie tussen alcoholconsumptie, en rode wijn in het bijzonder, nader onderzocht. Er is gekozen voor rode wijn omdat deze rijk is aan antioxidanten¹. Het onderzoek is in .......... zie verder pdf-document


(27-02-2019)
D’Ovidio F, Rooney JPK, Visser AE, et al.
pdf D Ovidio alcohol ALS


Resting energy expenditure equations in amyotrophic lateral sclerosis, creation of an ALS-specific equation. Clin Nutr 2018 Aug 25 epub ahead of print

Er bestaat nog geen formule om het energieverbruik in rust te berekenen bij mensen met ALS. De bestaande berekeningsformules zijn ontwikkeld om het energieverbruik in rust in te schatten bij gezonde mensen. Onderschatting van de energiebehoefte kan leiden tot gewichtsverlies en .......... zie verder pdf


(19-12-2018)
Jésus P, Marin B, Fayemendy P, et al.
pdf Jesus REE ALS


Association of copper status with lipid profile and functional status in patients with amyotrophic lateral sclerosis. J Nutr Metab 2018 Jul 19.

Het spoorelement¹ koper speelt een belangrijke rol in het menselijk lichaam. Zowel een tekort als een teveel aan koper dragen bij aan oxidatieve stress. Bij ALS lijkt er een verband te zijn tussen oxidatieve stress en het verergeren van de symptomen. Een tekort of teveel aan koper kan ook leiden tot een ........... zie verder pdf-document


(24-11-2018)
Barros ANAB, Dourado MET Jr, Pedrosa LF & Leite-Lais L.
pdf Barros koper ALS


Prediagnostic body size and risk of amyotrophic lateral sclerosis death in 10 studies. Amyotroph Lateral Scler Frontotemporal Degener 2018; 19 (5-6):

Onderzoekers veronderstellen dat de BMI¹ in het midden van de volwassenheid een relatie heeft met het risico op het krijgen van ALS. Het is nog onduidelijk of de BMI aan het begin van de volwassenheid (18-20 jaar) of gewichtstoename tijdens de volwassenheid ALS voorspelt en gegevens ........... zie verder pdf-document


(25-09-2018)
O’Reilly EJ, Wang M, Adami H-O, et al.
pdf O Reilly BMI risico ALS


Influence of a multidisciplinary protocol on nutritional status at diagnosis in amyotrophic lateral sclerosis. Nutrition 2018; 48: 67-72.

In deze studie zijn de effecten onderzocht van de inzet van een multidisciplinair zorgprotocol met een vroege verwijzing naar de voedingsspecialist.
Het onderzoek liep van oktober 2013 tot april 2017. De deelnemers waren 43 mensen met ALS. De ........... zie verder pdf-document


(03-09-2018)
López-Gómez JJ, Torres-Torres B, Gómez-Hoyos E, et al.
pdf Lopez-Gomez protocol ALS


Lipid metabolism and survival across the frontotemporal dementia-amyotrophic lateral sclerosis spectrum: relationships to eating behavior and cognitio

In deze studie werden de relaties tussen de vetstofwisseling, BMI¹ en eetgedrag langs het ALS-FTD spectrum² onderzocht en de effecten op wijzigingen in de lipiden(vet)waarden op de levensverwachting. ........... zie verder pdf-document


(23-07-2018)
Ahmed RM, Highton-Williamson E, Cag J, et al.
pdf Ahmed ALS-FTD spectrum


Hypermetabolism in ALS is associated with greater functional decline and shorter survival. J Neurol Neurosurg Psychiatry 2018 Apr 29 epub ahead of pri

Hypermetabolisme wordt in dit onderzoek beschreven als een toename (120% of meer) in het gemeten energieverbruik in rust in kcal/dag ten opzichte van het berekende energieverbruik in rust. Het doel van dit onderzoek was om vast te stellen hoe vaak hypermetabolisme bij mensen met ALS .......... zie verder pdf-document


(17-06-2018)
Steyn FJ, Ioannides ZA, van Eijk RPA, et al.
pdf Steyn hypermetabolisme ALS


Percutaneous endoscopic gastrostomy with and without jejunal extension in patients with amyotrophic lateral sclerosis. Eur J Gastroenterol Hepatol 201

Mensen met ALS verliezen vaak gewicht. Dat heeft een negatief risico op de levensverwachting. Het belang van voedingsbeleid bij mensen met ALS wordt in toenemende mate erkend. Sondevoeding via een PEG (percutane endoscopische gastrostomie)¹ wordt aanbevolen bij slikproblemen en meer dan .......... zie verder pdf-document


(04-06-2018)
Kirstein MM, Körner S, Schneider A, et al.
pdf Kirstein PEG en PEG-j ALS


Percutaneous endoscopic gastrostomy under conscious sedation in patients with amyotrophic lateral sclerosis is safe: an observational study. Eur J Gas

Bij de meeste mensen met ALS ontstaat op den duur een indicatie voor een PEG-voedingssonde¹. In het algemeen wordt een PEG onder een roesje geplaatst, maar vrijwel niet bij mensen met ALS. De Nederlandse richtlijn PEG-plaatsing bij mensen met ALS wijst op het risico van complicaties bij een ........... zie verder pdf-document


(08-05-2018)
Strijbos D, Hofstede J, Keszthelyi D, et al.
pdf Strijbos roesje PEG ALS


Amyotrophic lateral sclerosis and food intake. Amyotroph Lateral Scler Frontotemporal Degener 2018; 19(3-4): 267-274.

Het doel van dit Italiaanse onderzoek was na te gaan of specifieke (combinaties van) voedings-middelen of voedingsstoffen risicofactoren of beschermende factoren zijn bij het ontstaan van ALS.In totaal deden 212 mensen met een recente diagnose ALS en 212 gezonde controlepersonen mee .......... zie verder pdf-document


(09-04-2018)
Pupillo E, Bianchi E, Chiň A, et al.
pdf Pupillo voedsel ALS


Life course body mass index and risk and prognosis of amyotrophic lateral sclerosis: results from the ALS registry Swabia. Eur J Epidemiol 2017; 32 (1

Tot nu toe zijn er geen onderzoeken uitgevoerd die de Body Mass Index (BMI)¹ gedurende het leven beschreven bij mensen die ALS kregen. Aan dit onderzoek namen 393 mensen met ALS deel in Zuid-Duitsland evenals 791 controle personen. De mensen met ALS waren gemiddeld 65,8 jaar en 57% .......... zie verder pdf-document


(25-03-2018)
Peter RS, Rosenbohm A, Dupuis L, et al.
pdf Peter BMI ALS


ESPEN guideline clinical nutrition in neurology. Clin Nutr 2017 Sept 22 epub ahead of print.

In deze richtlijn zijn aanbevelingen beschreven voor vier neurologische ziektebeelden: ALS, de ziekte van Parkinson, beroerte en MS. In deze samenvatting worden alleen de voedingsgerelateerde aanbevelingen voor ALS beschreven. Voor de ontwikkeling van deze richtlijn zijn er een aantal vragen .......... zie verder pdf-document


(28-02-2018)
Burgos R, Bretón I, Cereda E, et al.
pdf Burgos ESPEN ALS


The role of pre-morbid diabetes on developing amyotrophic lateral sclerosis. Eur J Neurol 2018; 25 (1): 164-70.

Het is na enkele onderzoeken nog niet duidelijk of al bestaande diabetes mellitus de kans op het krijgen van ALS verhoogt of verlaagt.
In een groot Italiaans onderzoek zijn gegevens verzameld van alle inwoners boven 14 jaar in de stad ........... zie verder pedf-document


(18-02-2018)
D’Ovidio F, d’Erroco A, Carnŕ P et al.
pdf D Ovidio diabetes en ALS


Low IDL-B and high LDL-1 subfraction levels in serum of ALS patients. J Neurol Sci 2017; 380: 124-7.

ALS is een multifactoriële ziekte met metabole veranderingen, waaronder stoornissen in het vetmetabolisme. Ondanks meerdere onderzoeken bestaat er nog geen overeenstemming over de relatie tussen dyslipidemie¹ en levensverwachting of progressie van de ziekte. In dit onderzoek zijn .......... zie verder pdf-document


(21-01-2018)
Delaye JB, Patin F, Piver E, et al.
pdf Delaye vetmetabolisme ALS


Blood hemoglobin A1c levels and amyotrophic lateral sclerosis survival. Mol Neurodegener 2017 Sep 21; 12 (1): 69.

Eerdere studies naar een relatie tussen diabetes mellitus en ALS laten inconsistente en tegenstrijdige resultaten zien. Daarbij werd meestal het nuchtere bloedglucosegehalte gemeten, dat alleen een momentopname weergeeft. Het Hemoglobine A1c (HbA1c) gehalte geeft een indruk van het ......... zie verder pdf-document


(19-12-2017)
Wei QQ, Chen Y, Cao B, et al.
pdf Wei HbA1c en ALS


Hypermetabolism is a deleterious prognostic factor in patients with amyotrophic lateral sclerosis. Eur J Neurol 2017 Sept 20 epub ahead of print.

Ondervoeding vormt een risico voor de korte en middellange termijn bij mensen met ALS en kan al aanwezig zijn bij de diagnose. De twee belangrijkste oorzaken voor ondervoeding zijn een verminderde voedingsinname en een verhoogd basaal metabolisme¹. Als het verhoogde basaal .......... zie verder pdf-document


(19-12-2017)
Jésus P, Fayemende P, Nicol M, et al.
pdf Jesus hypermetabolisme ALS


Anthropometric measures are not accurate predictors of fat mass in ALS. Amyotroph Lateral Scler Frontotemporal Degener 2017 Apr 27 epub ahead of print

n dit onderzoek is de nauwkeurigheid vastgesteld van de BMI (Body Mass Index) ¹ en BAI (Body Adiposity Index)², die gebruikt worden om de hoeveelheid vetmassa te schatten bij mensen met ALS. Hierbij is de ADP (Air Displacement Plethysmography)³ gebruikt als standaardmaat......... zie verder pdf-document


(03-09-2017)
Ioannides Z, Steyn FJ, Henderson RD, et al.
pdf Ioannides vetmassa en ALS


Hypothalamic atrophy is related to body mass index and age at onset in amyotrophic lateral sclerosis. J Neurol Neurosurg Psychiatry 2017 Jun 8 epub ah

Bij 414 mensen met ALS is MRI-onderzoek gedaan naar het volume van de hypothalamus¹. Er waren 251 mensen met sporadische ALS, 19 mutatiedragers (van familiaire ALS) met symptomen, 32 mutatiedragers zonder symptomen en een controlegeroep van 112 personen. De gemiddelde ......... zie verder pdf-document


(20-08-2017)
Gorges M, Vercruysse P, Müller H-P, et al.
pdf Gorges hypothalamus ALS


Is survival improved by the use of NIV and PEG in amyotrophic lateral sclerosis (ALS)? A post-mortem study of 80 ALS patients. PLoS One 2017. May 23;

In twee belangrijke internationale richtlijnen¹ worden de PEG voedingssonde en niet-invasieve beademing (NIV) aanbevolen voor de symptomatische behandeling bij mensen met ALS.
Of een PEG de overlevingsduur positief kan beïnvloeden is nog omstreden. Ook is onduidelijk of NIV ......... zie verder pdf-document


(26-07-2017)
Burkhardt C, Neuwirth C, Sommacal A, et al.
pdf Burkhardt ALS


Vitamin D Levels are associated with gross motor function in ALS. Muscle Nerve 2017 Jan 3 epub ahead of print.

Het doel van dit onderzoek was vast te stellen of vitamine D een voorspellende waarde heeft bij de progressie van de ziekte.
De vitamine D waarde werd gemeten bij 106 volwassenen met ALS, bij de aanvang van het ......... zie verder pdf-document


(11-07-2017)
Paganoni S, Macklin EA, Karam C, et al.
pdf Paganoni vit D ALS


Percutaneous endoscopic gastrostomy, body weight loss and survival in amyotrophic lateral sclerosis: a population-based registry study. Amyotroph Late

In deze studie is gezocht naar de rol van de PEG-voedingssonde¹ en het moment van plaatsing daarvan op de overleving bij ALS. De primaire uitkomst van de studie was de gemiddelde overleving van de aanbeveling voor een PEG tot het overlijden of het moment van een tracheostoma voor .......... zie verder pdf-document


(31-05-2017)
Fasano A, Fini N, Ferraro D, et al.
pdf Fasano PEG bij ALS


A risk stratifying tool to facilitate late-stage percutaneous endoscopic gastrostomy in ALS. Amyotroph Lateral Scler Frontotemporal Degener 2017 Jan 1

Deze Britse publicatie beschrijft de ontwikkeling van een screeningsinstrument (verkeerslichtmodel) voor het inschatten van de risico’s bij de plaatsing van een voedingssonde bij mensen met ALS. Aan het onderzoek deden 107 mensen met ALS mee. Bij mensen met de score groen werd de PEG-sonde¹ .......... zie verder pdf-document


(01-05-2017)
Thompson AG, Blackwell V, Marsden R, et al.
pdf Thompson screeningsinstrument PEG-plaatsing


No association between gluten sensitivity and amyotrophic lateral sclerosis. J Neurol 2017 Feb 6, epub ahead of print.

n deze Nederlandse studie is onderzocht of er een relatie bestaat tussen glutensensitiviteit¹ of coeliakie² en ALS. Eerdere studies wezen op een mogelijke relatie waarbij een glutenvrij dieet zinvol zou zijn. ......... zie verder pdf-document


(04-04-2017)
Visser AE, Pazoki R, Pulit SL et al.
pdf Visser gluten en ALS


Association between dietary intake and function in amyotrophic lateral sclerosis. JAMA Neurology 2016; 12: 1425-32.

Er bestaat een groeiende belangstelling voor de rol van voeding bij het ontstaan, de ontwikkeling van en de progressie van ALS. Door Nieves en zijn team is gezocht naar een mogelijke relatie tussen voedingsstoffen/ voedingsmiddelen en de functionele mogelijkheden/ ademhalingsfunctie in de ......... zie verder pdf-document


(06-03-2017)
Nieves JW, Gennings C, Factor-Litvak P, et al.
pdf Nieves voeding en ALS


Vitamin D levels are not predictors of survival in a clinic population of patients with ALS. J Neurol Sci 2016; 367: 83-8.

In dit onderzoek is de mogelijke relatie tussen vitamine D en de levensverwachting bij mensen met ALS bestudeerd.
De dossiers van 100 Koreanen werden geanalyseerd. Om een effect op de overlevingsduur te kunnen ........... zie verder pdf-document


(05-01-2017)
Yang J, Park J-S, Oh K-W, et al.
pdf Yang vit D ALS


Correlating factors in the recommendation of feeding tubes in the nutritional management of amyotrophic lateral sclerosis. Amyotroph Lateral Scler Fro

De voedingstoestand is een onafhankelijke, negatieve factor voor de prognose van ALS en wordt erkend als een belangrijk aspect in de zorg voor mensen met ALS. Een voedingssonde via de buikwand ( PEG of PRG)¹ kan de voedingsinname verbeteren. Het optimale moment van plaatsing van


(31-10-2016)
Jackson-Tarlton CS, Benstead TJ, & Doucette S.
pdf Jackson Voedingssonde ALS


Defining swallowing-related quality of life profiles in individuals with amyotrophic lateral sclerosis. Dysphagia 2016; 31(3): 376-82.

De doelen van dit onderzoek waren het beschrijven van de mate van slikproblemen, de progressie en de slik gerelateerde kwaliteit van leven bij mensen met ALS.
Aan het onderzoek deden 81 mensen met ALS mee. De gemiddelde leeftijd was 61,5 jaar; 59% was .......... zie verder pdf-document


(16-08-2016)
Tabor L, Gaziano J, Watts S, et al.
pdf Tabor slik-QoL bij ALS


Discriminant ability of the Eating Assessment Tool-10 to detect aspiration in individuals with amyotrophic lateral sclerosis. Neurogastroenterol Motil

Er is behoefte aan een screeningsinstrument voor het voorspellen van dysfagie en het risico op aspiratie bij mensen met ALS.
In dit onderzoek is de bestaande, gevalideerde vragenlijst EAT-10 (Eating Assessment Tool-10) ........... zie verder pdf-document


(31-03-2016)
Plowman EK, Tabor LC, Robison R, et al.
pdf Plowman EAT-10 ALS


Association between nutritional status and disease severity using the amyotrophic lateral sclerosis (ALS) functional rating scale in ALS patients. Nut

Voedingsinterventies kunnen een bijdrage leveren aan het vertragen van de progressie bij ALS en de kwaliteit van leven verbeteren. In deze studie is onderzocht of de voedingstoestand gerelateerd is aan de ernst van de ziekte bij Koreanen met ALS. ........... zie verder pdf-document


(14-03-2016)
Park Y, Park J, Kim Y, et al.
pdf Park voedingstoestand ALS


Pre-morbid type 2 diabetes mellitus is not a prognostic factor in amyotrophic lateral sclerosis. Muscle Nerve 2015; 52(3): 339-43.

Bestaat er een relatie tussen diabetes mellitus en het ontstaan van ALS? Het ontrafelen van mogelijke risicofactoren of beschermende factoren kan mogelijk leiden tot de ontwikkeling van een meer effectieve behandeling. In korte tijd zijn meerdere publicaties over dit onderwerp verschenen, .......... zie verder pdf-document


(12-01-2016)
Paganoni S, Hyman Th, Shui A, et al.
pdf Paganoni diabetes en ALS


Effect of presymptomatic body mass index and consumption of fat and alcohol on amyotrophic lateral sclerosis. JAMA Neurol 2015, august 17 epub ahead o

In dit Nederlandse onderzoek is gezocht naar mogelijke relaties tussen voedingsstoffen en het risico op het ontstaan van ALS.
De deelnemers waren 674 mensen met ALS en 2093 controlepersonen. De gemiddelde leeftijd van


(08-01-2016)
Huisman MHB, Seelen M, van Doormaal PTC, et al.
pdf Huisman effect BMI ALS


Effect of lipid profile in the patients with amyotrophic lateral sclerosis: insights from the olesoxime trial. Amyotroph Lateral Sler Frontotemporal D

Het doel van deze studie was te onderzoeken hoe vaak hyperlipidemie¹ bij mensen met ALS vóórkomt en of het vetprofiel in het bloed de prognose van de ziekte beïnvloedt. Dit onderzoek maakte deel uit van een prospectief onderzoek naar de effecten van olesoxime², waarbij het ......... zie verder pdf-document


(10-11-2015)
Rafiq MK, Lee E, Bradburn M, et al.
pdf Rafiq lipiden ALS


Vitamin D is not a protective factor in ALS. CNS Neurosci Ther 2015 Jun 20 epub ahead of print.

Een tekort aan vitamine D wordt bij ALS in verband gebracht met een slechtere prognose. Een beter begrip van de rol van vitamine D is nodig om te kunnen bepalen of het zin heeft onderzoek op te zetten met vitamine D suppletie. Het doel van dit onderzoek was de vitamine D waarden te bepalen .......... zie verder pdf-document

  

 


(06-09-2015)
Blasco H, Hounoum B M, Dufour-Rainfray D, et al.
pdf Blasco vitamine D ALS


Gastrostomy in patients with amyotrophic lateral sclerosis (ProGas): a prospective cohort study. Lancet Neurol 2015; 14: 702-09.

Er is nog weinig bekend over het meest optimale tijdstip en de methode voor het plaatsen van een voedingssonde bij mensen met ALS. Op dit moment wordt een voedingssonde aanbevolen na een gewichtsverlies van minstens 10% ten opzichte van het gebruikelijke gewicht, van voor de aanvang .......... zie verder pdf-document


(27-08-2015)
ProGas Study Group.
pdf ProGas voedingssondes ALS


Percutaneous endoscopic gastrostomy in amyotrophic lateral sclerosis: a prospective observational study. J Neurol 2015 Jan 25 epub ahead of print

Een prospectief, observationeel onderzoek is uitgevoerd naar de effecten van PEG-plaatsingen¹ bij mensen met ALS. Er was geen sprake van een specifieke onderzoeksvraag of een controlegroep en daarom moeten alle bevindingen als beschrijvend beschouwd worden......... zie verder pdf-document


(08-07-2015)
Dorst J, Dupuis L, Petri S, et al.
pdf Dorst peg bij ALS


Association between diabetes and amyotrophic lateral sclerosis in Sweden. Eur J Neurol 2015 Jan 19 epub ahead of print

De mogelijke rol van diabetes bij ALS is nog grotendeels onbekend. In Zweden werd een epidemiologisch onderzoek uitgevoerd van 1991 tot 2010. Van de ruim 7,5 miljoen Zweden werd in die periode bij 5108 mensen de diagnose ALS vastgesteld. De gegevens van de mensen met ALS .......... zie verder pdf-document


(25-05-2015)
Mariosa D, Kamel F, Bellocco R, et al.
pdf Mariosa diabetes en ALS


Nutritional assessment of ALS in routine practice: value of weighing and bioelectrical impedance analysis. Muscle Nerve 2014 Aug 11 epub ahead of prin

Bij 117 mensen met ALS zijn impedantiemetingen¹ uitgevoerd, bij 73 van hen minstens 2 keer. De vraag was of impedantiemetingen voorspellende factoren ten aanzien van de levensverwachting kan vaststellen bij mensen met ALS. Data die verzameld werden waren de vetmassa, vetvrije massa,


(10-02-2015)
Roubeau V, Blasco H, Maillot F, et al.
pdf Roubeau BIA ALS


Estimating daily energy expenditure in individuals with amyotrophic lateral sclerosis. Am J Clin Nutr 2014; 99: 792-803.

 

Het doel van dit onderzoek was het ontwikkelen van formules voor de energiebehoefte bij mensen met ALS. Aan het onderzoek deden 80 mensen met ALS mee, 52 mannen en 28 vrouwen. De gemiddelde .......... zie verder PDF-document 


(25-09-2014)
Kasarskis EJ, Mendiondo MS, Matthews DE, et al.
pdf Kasarskis formules ALS


Noninvasive ventilation reduces energy expenditure in amyotrophic lateral sclerosis. BMC Pulm Med 2014; 14: 17.

Er bestaat nog altijd onduidelijkheid over de energiebehoefte bij mensen met ALS. De vraagstelling in dit onderzoek was of bij een verminderde functie van het middenrif de hulpademhalingsspieren van de nek zouden kunnen worden ontlast door niet-invasieve beademing en of de ruststofwisseling zou .......... zie verder pdf-document


(07-07-2014)
Georges M, Morélot-Panzini C, Similowski T et al.
pdf Georges NIV en energieverbruik bij ALS


Hypercaloric enteral nutrition in patients with amyotrophic lateral sclerosis: a randomised, double-blind, placebo-controlled phase 2 trial. Lancet 20

 

De veiligheid en tolerantie van twee soorten energieverrijkte voedingen bij mensen met ALS is in dit dubbelblind, placebo-gecontroleerd, gerandomiseerde onderzoek onderzocht. De deelnemers gebruikten al sondevoeding via een PEG¹. De deelnemers werden verdeeld in drie .......... zie verder pdf-document 


(13-06-2014)
Wills A-M, Hubbard J, Macklin EA, et al.
pdf Wills energieverrijkte voeding ALS


Non-invasive and invasive ventilation and enteral nutrition for ALS in Italy. Muscle Nerve 2014 Jan 22 epub ahead of print.

Het doel van dit Italiaanse onderzoek was de overlevingsduur te bestuderen bij mensen met ALS die een keuze hadden gemaakt voor beademing met een neusmasker of via een tracheostoma en voor sondevoeding.  .......... zie verder pdf-dcument


(26-05-2014)
Fini N, Georgoulopoulou E, Vinceti M, et al.
pdf Fini beademing en sondevoeding bij ALS


Outcome of percutaneous endoscopic gastrostomy insertion in patients with amyotrophic lateral sclerosis in relation to respiratory dysfunction. Amyotr

In dit retrospectieve onderzoek zijn de effecten beschreven van de plaatsing van een PEG¹ bij mensen met ALS waarbij het accent lag op de ademhalingsfunctie tijdens en na de ingreep. De PEG werd aangeboden bij klachten van (ver)slikproblematiek, verlies meer dan 10% van het .......... zie verder PDF-document


(25-02-2014)
Sarfaty M, Nefussy B, Gross D, et al
pdf Sarfaty Uitkomst PEG bij lage FVC


Weight loss, dysphagia and supplement intake in patients with amyotrophic lateral sclerosis(ALS): impact on quality of life and therapeutic options. B

 Gewichtsverlies, dysfagie en inname van (voedings)suppelementen bij patiënten met ALS: impact op de kwaliteit van leven en therapeutische opties.

Het doel van dit Duitse onderzoek was de mate van gewichtsverlies bij mensen met ALS te bestuderen en de effecten op stemming, kwaliteit van leven en overlevingsduur te analyseren.


(04-02-2014)
Körner S, Hendricks M, Kollowe K, et al.
pdf Körner gewichtsverlies ALS


High caloric-food supplements in the treatment of amyotrophic lateral sclerosis: a prospectieve interventional study. Amyotroph Lateral Scler Frontote

Energierijke voedingssupplementen bij de behandeling van ALS: een prospectief interventioneel onderzoek.

In dit prospectieve onderzoek zijn de effecten van twee verschillende energierijke supplementen onderzocht bij mensen met ALS met ondergewicht. Het ene supplement was rijk aan koolhydraten (89%), het andere aan vet (35%). De deelnemers .......... zie verder pdf-document.


(14-12-2013)
Dorst J, Cypionka J, Ludolph AC.
pdf Dorst energierijke supplementen ALS


Vitamin D deficiency and its supplementation in patients with amyotrophic lateral slcerosis. J Clin Neurosci 2013 Jun 28 epub ahead of print.

In dit onderzoek is de vitamine D spiegel gemeten bij mensen met ALS en heeft een deel van de onderzoeksgroep extra vitamine D gehad met als doel mogelijke effecten te kunnen meten op de ALSFRS-R score¹ en eventuele bijwerkingen.


(19-10-2013)
Karam C, Barrett MJ, Imperato T, et al.
pdf Karam vit D bij ALS


Severe loss of appetite in amyotrophic lateral slcerosis patients: online self-assessment study. Interact J Med Res 2013 April 17; 2(1): e8.

De oorzaken van een slechte eetlust bij mensen met ALS wordt nog niet goed begrepen. In dit prospectieve onderzoek is gezocht naar oorzaken van een verminderde eetlust. De deelnemers waren 51 mensen met ALS.


(08-09-2013)
Holm T, Maier A, Wicks P, et al.
pdf Holm eetlust bij ALS


Body mass index (BMI) as predictor of ALSFRS-R score decline in ALS patients.

Hebben de BMI¹ en het verloop van de ziekte ALS een relatie met elkaar? In dit onderzoek is gezocht naar de aard van de relatie tussen het lichaamsgewicht en de ALSFRS-R² score. De data zijn afkomstig uit een eerder onderzoek met suppletie van Co-enzym Q10 bij 150


(01-09-2013)
Reich-Slotky R, Andrews J, Cheng B, et al.Amyotroph Lateral Scler Frontotemporal Degener 2013; 14: 212-16.
pdf Reich relatie BMI en ALS


Changes in tongue pressure, pulmonary function, and salivary flow in patients with amyotrophic lateral slcerosis. Dysphagia 2012; Dec 15 (epub ahead o

 

Zijn er verschillen in progressie zichtbaar tussen mensen met ALS met voornamelijk bulbaire symptomen en bij mensen met voornamelijk spinale symptomen voor wat betreft de tongkracht, de tongdruk tijdens het slikken van speeksel, de toename van speekselproductie en de geforceerde .......... zie verder pdf-document


(24-03-2013)
Easterling C, Antinoja J, Cashin S, et al.
pdf Easterling tongkracht bij ALS


Relationships between disease progression and serum levels of lipid, urate, creatinine and ferritin in japanese patients with amyotrophic lateral scle

 

Er zijn diverse publicaties van (westerse) onderzoeken verschenen over lipiden¹, uraat² en ferritine³. De doelen van dit onderzoek waren het bepalen van deze serumwaarden in het bloed bij Japanners met ALS en te analyseren of de waarden gerelateerd kunnen worden aan de progressie van de ziekte........ zie verder pdf-document


(15-10-2012)
Ikeda K, Hirayama T, Takazawa T, et al. Intern Med 2012; 51: 1501-08.
pdf Ikeda progressie en serum ALS


Which equation best predicts energy expenditure in amyotrophic lateral sclerosis? J Am Diet Assoc 2011; 111: 1680-87. Weijs P. Hypermetabolism, is it

Met welke berekeningsformule wordt de ruststofwisseling het best geschat bij mensen met ALS? De gemeten ruststofwisseling werd vergeleken met berekeningsformules van Harris en Benedict, Mifflin-St Jeor en Ireton-Jones.......... zie verder pdf-document


(07-02-2012)
Ellis A C & Rosenfeld J.
pdf Ellis formules ruststofwisseling ALS


Body mass index, not dyslipidemia, is an independent predictor of survival in amyotrophic lateral sclerosis. Muscle Nerve 2011; 44: 20-24.

De vraag in dit onderzoek is of de cholesterolspiegels in het bloed de levensverwachting bij mensen met ALS kunnen voorspellen. De gegevens zijn verzameld uit drie eerder uitgevoerde klinische trials en geanalyseerd. .......... zie verder pdf document


(21-11-2011)
Paganoni S, Deng J, Jaffa M, et al.
pdf Paganoni BMI voorspeller ALS


EFNS guidelines on the clinical management of amyotrophic lateral sclerosis (MALS)-revised report of an EFNS task force. Eur J Neurol 2011 Sep 14 (epu

Deze klinische richtlijn betreft de geactualiseerde versie van de richtlijn uit 2007. Er is één pagina aan voeding gewijd. Dit betreft alleen adviezen bij bulbaire stoornissen en de PEG-plaatsing. De tekst van de geactualiseerde versie is nauwelijks gewijzigd ten opzichte van die uit 2007.......... zie verder pdf-document


(25-09-2011)
Andersen PM, Abrahams S, Borasio GD, et al.
pdf Andersen Eur. richtlijn ALS


Nutritional state, energy intakes and energy expenditure of amyotrophic lateral sclerosi (ALS) patients. Clinical Nutrition 2011; 30 (5): 553-9.

Deze review van de literatuur bespreekt de voedingstoestand, energie-inname en energiebehoefte bij mensen met ALS en presenteert een stroomschema voor de praktijk. Longitudinale onderzoeken naar wijzigingen in de voedingstoestand zijn schaars. Een lage BMI, .......... zie verder pdf-document


(22-08-2011)
Genton L, Viatte V, Janssens J-P, et al.
pdf Genton voedingstoestand ALS


Alteration of nutrititional status at diagnosis is a prognostic factor for survival of amyotrophic lateral sclerosis patients. J Neurol Neurosurg Psyc

Het doel in dit onderzoek was het vaststellen van veranderingen in voedingsparameters en de relatie daarvan met de overlevingsduur. Vanaf de diagnose werden 92 patiënten met ALS elke drie maanden, tot het overlijden, gevolgd. Zij werden ingedeeld op grond van hun BMI: ondervoed*: BMI .......... zie verder pdf-document


(03-03-2011)
Marin B, Desport JC, Kajeu P, et al.
pdf


Safety of home parenteral nutrition in patients with amyotrophic lateral sclerosis: a French national survey. Amyotroph Lateral Scler 2011; 12(3): 178

In een eerder verschenen publicatie is het gebruik van parenterale voeding (via de bloedbaan) beschreven als alternatief bij mensen met ALS bij wie een voedingsstoma niet meer mogelijk was. Dit retrospectieve onderzoek is verricht om de veiligheid van parenterale voeding bij ALS te ......... zie verder pdf-document


(21-01-2011)
Abdelnour-Mallet M, Verschueren A, Guy N, et al.
pdf Abdelnour TPV bij ALS


Malnutrition at the time of diagnosis is associated with a shorter disease duration in ALS. J Neurol Sci 2010; 297(1-2): 36-9.

In dit retrospectieve onderzoek is gezocht naar de bruikbaarheid van klinische voedingsparameters in de dagelijkse praktijk en of deze parameters behulpzaam zijn bij therapeutische beslissingen. De drie parameters zijn de BMI, een gewichtsverlies van meer dan 10% voorafgaand aan, bij de ..........lees verder het pdf document


(27-09-2010)
Limousin N, Blasco H, Corcia P, et al.
pdf Limousin malnutrition ALS


Radiologic versus endoscopic placement of percutaneous gastrostomy in amyotrophic lateral

sclerosis: multivariate  analysis of tolerance, efficacy, and survival. J Vasc Interv Radiol 2010; 21: 527-533.
Er is een retrospectief onderzoek verricht naar de plaatsing van voedingskatheters via de buikwand volgens radiologische (PRG)¹ of endoscopische procedure (PEG)².
De gegevens van 40 mensen met ALS, in de leeftijd van 39-83 jaar, werden geanalyseerd. Bij 3 .......... lees verder in pdf document


(07-07-2010)
Blondet A, Lebigot J, Nicolas G, et al.
pdf Blondet PEG en PRG bij ALS


ALS disease onset may occur later in patients with pre-morbid diabetes mellitus. Eur J Neurol 2010 jan 13 (epub ahead of print).

Het is eerder aangetoond dat hyperlipidemie en obesitas verband lijken te hebben met een milder beloop van ALS. Daarnaast zijn hyperlipidemie en obesitas beide geassociëerd met diabetes type 2. In dit onderzoek is door middel van retrospectieve dossieranalyse onderzocht of bestaande diabetes ...........lees verder in pdf document


(08-03-2010)
Jawaid A, Salamone AR, Strutt Am, et al.
pdf Jawaid ALS en diabetes


Hypermetabolism in ALS patients: an early and persistent phenomenon. J Neurol 2009; 256: 1236-42

In een prospectief onderzoek is bij 61 mensen met ALS regelmatig de ruststofwisseling gemeten en is gezocht naar factoren die gevonden variaties zouden kunnen verklaren. De ruststofwisseling is gedurende twee jaar (of tot het niet meer mogelijk was) elk half jaar gemeten .......... zie verder pdf-document


(16-02-2010)
Bouteloup C, Desport J-C, Clavelou P, et al.
pdf Bouteloup hypermetabolisme ALS


Percutaneous radiologic gastrostomy in patients with amyotrophic lateral sclerosis on noninvasive ventilation. Arch Phys Med Rehabil 2009; 90: 1026-9.

Dit onderzoek is verricht om de veiligheid en haalbaarheid van beademing via een neusmasker tijdens de aanleg van een PRG-voedingssonde¹ bij mensen met ALS te bepalen. Het onderzoek liep van augustus 2001 tot maart 2003 met een follow-up van 5 jaar.......... zie verder pdf-document


(24-07-2009)
Park JH, Kang S-W.
pdf Park PRG met beademing bij ALS


Impaired glucose tolerance in patients with amyotrophic lateral sclerosis. Amyotroph Lateral Scler 2009; 20: 1-6.

Bij 21 mensen met ALS is de glucosetolerantie onderzocht en vergeleken met een controlegroep van 21 gezonde leeftijdgenoten.

De bloedsuikerwaarden waren bij de mensen met ALS, 120 minuten na het drinken van een .......... zie verder pdf-document


(17-07-2009)
Pradat P-F, Bruneteau G, Gordon PH, et al.
pdf Pradat glucose-intolerantie bij ALS


Do patients with amyotrophic lateral sclerosis (ALS) have increased energy needs? J Neurol Sci 2009; 279 (1-2): 26-9.

Er is onderzoek gedaan naar de energiebehoefte bij 33 mensen met ALS en een controlegroep van 33 gezonde personen. De ruststofwisseling is gemeten met indirecte calorimetrie en de lichaamssamenstelling met DXA. De voedselinname is bepaald met een zevendaags voedseldagboek...........zie verder pdf-document


(12-03-2009)
Vaisman N, Lusaus M, Nefussy B, et al.
pdf Vaisman energy needs in ALS


Diet and amyotrophic lateral sclerosis. Epidemiology 2008; 19: 324-337.

In een cohortonderzoek van de Cancer Prevention Study II is de relatie tussen voedingsmiddelen en dranken en het risico op mortaliteit door ALS onderzocht.

De Cancer Prevention Study II is een prospectief onderzoek dat werd opgestart in 1982 en meer dan ......... zie verder pdf-document


(23-04-2008)
Mozorova N, Weisskopf MG, McCullough Ml, et al.
pdf Mozorova Voeding en ALS


Dyslipidemia is a protective factor in amyotrophic lateral sclerosis. Neurology 2008, 16 jan epub ahead of print.

In een groep patiënten met ALS werd de vetstatus in het bloed gemeten en onderzocht of het vetgehalte invloed heeft op de progressie van de ziekte en de overlevingsduur. Uit eerder onderzoek is gebleken dat verhoging van de hoeveelheid vet in de voeding de overlevingsduur bij ALS-muizen ......... zie verder pdf-document


(19-02-2008)
Dupuis L., Corcia P., Fergani A., et al.
pdf Dupuis Dyslipidemie ALS


Nutritional advice and treatment by dietitians to patients with amyotrophic lateral sclerosis / motor neurone disease: a survey of current practice in

Voeding wordt beschouwd als een integraal onderdeel van de zorg voor patiënten met ALS. In dit onderzoek is de kennis, praktijk en gebruik van evidence-based richtlijnen nagevraagd bij 23 in ALS-centra werkzame diëtisten in Engeland, Wales, Noord Ierland en Canada......... zie verder pdf-document


(04-04-2007)
Rio A, Cawadius E.
pdf Rio dietistenzorg ALS


Nutritional management in MND/ALS patients: an evidence based review. ALS and other motor neuron diseases 2004; 5: 72-83.

Het doel van dit review is om evidence based aanbevelingen te ontwikkelen voor de voedingsbehandeling bij ALS.

Van de 658 gevonden artikelen zijn na selectie 92 artikelen geschikt geacht voor dit review. Deze ......... zie verder pdf-document


(18-02-2006)
Heffernan C, et al.
pdf Heffernan voedingsbeleid ALS


Bezoek onze sponsor:

Het Roessingh

Lid van

Lid van Nederlandse vereniging van Diëtisten

Lid van Kwaliteitsregister Paramedici

Webdesign by Applepie  |  Sitemap  |  Disclaimer & Privacy statement  |  Cookies