Home | Nieuws per diagnose | CIAP - Chronische Idiopathische Axonale Polyneuropathie

CIAP - Chronische Idiopathische Axonale Polyneuropathie

Vitamin B6 levels do not correlate with severity of neuropathy in chronic idiopathic axonal polyneuropathy. J Peripher Nerv Syst 2021 Dec 21. Online a

Een te lage of (veel te) hoge voedingsinname van vitamine B6 kan leiden tot perifere neuropathie. De bovengrens van een acceptabele inname is nog onduidelijk¹. Mensen met polyneuropathie gebruiken vaak extra vitamine B6. .......... zie verder pdf-document


(30-04-2022)
Stewart SL, Thomas S, HŲke E, et al.
pdf Stewart B6 CIAP


Increased oxidative stress as a risk factor in chronic idiopathic axonal polyneuropathy. J Mol Neurosci 2018; 66(4): 547-551.

Het doel van deze studie was de vraag of oxidatieve stress¹ een risicofactor is voor het ontstaan van CIAP.
De onderzoeksgroep bestond uit 21 mensen met CIAP en 21 mensen met glutenneuropathie². Deze groep fungeerde als controlegroep. De leeftijd bij beide groepen lag tussen de 68-71 jaar. In beide ......... zie verder pdf-document


(07-04-2019)
Zis P, McHugh PC, Manca M, et al.
pdf Zis ox stress CIAP


The role of nutrition as risk factor for polyneuropathy: a case-control study. J Peripher Nerv Syst 2017; 22(4): 455-59.

Het doel van dit onderzoek is vast te stellen of voeding een relatie heeft met een hoger risico op polyneuropathie. Dit onderzoek is onderdeel van een grotere studie naar de oorzaak van chronisch idiopathische axonale neuropathie (CIAP). ......... zie verder pdf-document


(03-05-2018)
Visser NA, Notermans NC, de Vries JHM, et al.
pdf Visser voedsel CIAP


Chronic idiopathic axonal polyneuropathy and vitamin B6: a controlled population-based study. J Pheripher Nerv Syst 2014 May 10 epub ahead of print

De oorzaak van CIAP is nog onduidelijk. Een van de mogelijk oorzaken zou een teveel van vitamine B6 suppletie kunnen zijn. In de literatuur zijn situaties beschreven van een teveel aan vitamine B6 met als gevolg een neuropathie, die soms lijkt op de symptomen van CIAP........ zie verder PDF-document


(31-08-2014)
Visser NA, Notermans NC, Degen LAR, et al.
pdf Visser B6 en CIAP


Chronic idiopathic axonal polyneuropathy is associated with the metabolic syndrome. Diabetes Care 2012;Nov. 30 epub ahead of print.

 

Dit Nederlandse onderzoek is uitgevoerd om de relatie tussen het metabool syndroom of zijn afzonderlijke risicofactoren en chronische idiopatische axonale polyneuropathie (CIAP) te kunnen vaststellen ........... zie verder pdf-document


(10-03-2013)
Visser NA, Vrancken AFJE, van der Schouw YT, et al.
pdf Visser metabool syndroom en CIAP


Impaired glucose tolerance and metabolic syndrome in idiiopathic polyneuropathy: the role of pain and depression. Med Hypotheses 2011; 76: 538-42.

Er is sprake van een toenemende belangstelling voor de rol van een gestoorde glucose tolerantie bij CIAP. Neuropathie is een bekende complicatie van diabetes.Een gestoorde glucose tolerantie¹ is een .......... zie verder pdf-document


(03-01-2012)
Rezania K, Soliven B, Rezai Ka, et al.
pdf Rezania


Bezoek onze sponsor:

Het Roessingh

Lid van

Lid van Nederlandse vereniging van Diëtisten

Lid van Kwaliteitsregister Paramedici

Webdesign by Applepie  |  Sitemap  |  Disclaimer & Privacy statement  |  Cookies