Home | Nieuws per diagnose | MD - Myotone Dystrofie

MD - Myotone Dystrofie

Clinical characteristics of metabolic associated fatty liver disease (MAFLD) in subjects with myotonic dystrophy type 1(DM1). Dig Liver Dis 2021; 53(1

Van Myotone dystrofie type 1 (MD1) is bekend dat het een relatie heeft met insulineresistentie¹. Of er een relatie is van MD1 met leververvetting ten gevolge van metabole disfunctie (MAFLD)² is tot nu toe nog niet onderzocht. Het doel van dit onderzoek was de kenmerken van MAFLD bij mensen met ........ zie verder pdf document


(17-05-2022)
Miele L, Perna A, Dajko M, et al.
pdf Miele MFLD MD1


Relationship between tongue pressure and functional oral scale diet type in patients with neurological and neuromuscular disorders. Clin Neurol Neuros

Mensen met neurologische of neuromusculaire ziekten (spierziekten) hebben regelmatig last van slikstoornissen. Dan kan aangepaste voeding of sondevoeding nodig zijn. Om te bepalen welk type voeding nodig is wordt soms een slikvideo uitgevoerd. In deze studie is gezocht naar een mogelijk ........ zie verder pdf-document


(21-04-2021)
Umemoto G, Fujioka S, Arahata H, et al.
pdf Umemoto FOIS en tongdruk nms


Diabetes, Metformin and Cancer risk in Myotonic Dystrophy type 1. Int J Cancer 2019 Nov 20 epub ahead of print.

Diabetes type 2 en kanker lijken vaker voor te komen bij myotone dystrofie type 1 (MD1). Metformine, een oraal medicijn voor diabetes, lijkt een kanker beschermende werking te hebben. In dit onderzoek is de relatie onderzocht tussen diabetes type 2, behandeling met metformine en het ......... zie verder pdf-document


(06-07-2020)
Alsaggaf R, Pfeiffer RM, Wang Y et al.
pdf Alsaggaf diabetes MD1


Clinical use of bioelectrical impedance analyses in patients affected by myotonic dystrophy type 1: a cross-sectional study. Nutrition 2019, 67-68.

Tot nu toe worden vooral de MIRS¹, DEXA-scan en handknijpkracht gebruikt om te mate van spierzwakte te bepalen. Maar deze metingen zijn bij mensen met myotone dystrofie type 1 niet gevoelig genoeg om veranderingen te kunnen zien binnen een periode van 12 maanden. Daarom zijn ....... zie verder pdf-document


(04-02-2020)
Rinninella E, Silvestri G, Cintoni M, et al.
pdf Rinninella BIA MD1


Clinical use of bioelectrical impedance analyses in patients affected by myotonic dystrophy type 1: a cross-sectional study. Nutrition 2019, 67-68.

Tot nu toe worden vooral de MIRS¹, DEXA-scan en handknijpkracht gebruikt om te mate van spierzwakte te bepalen. Maar deze metingen zijn bij mensen met myotone dystrofie type 1 niet gevoelig genoeg om veranderingen te kunnen zien binnen een periode van 12 maanden. Daarom zijn ......... zie verder pdf-document


(04-02-2020)
Rinninella E, Silvestri G, Cintoni M, et al.
pdf Rinninella BIA MD1


Body composition in patients with congenital myotonic dystrophy. Muscle Nerve 2019; 60 (2): 176-179.

Congenitale myotone dystrofie is de ernstigste vorm van myotone dystrofie type 1(MD1). Hoewel de spierzwakte ernstig is kort na de geboorte, lijkt er een tendens tot verbetering van de spiermassa bij het ouder worden. De doelen in dit onderzoek waren het begrijpen van veranderingen in spiermassa ......... zie verder pdf-document


(11-11-2019)
Ceballos- SŠenz D, Zapata-Aldana E, Singeris S, et al.
pdf Ceballos congenitale MD


Experiences with bariatric surgery in patients with facioscapulo-humeral dystrophy and myotonic dystrophy type 1: a qualitative study. Neuromuscul Dis

Overgewicht en obesitas¹ vormen een toenemend probleem bij FSHD en MD1. Mensen hebben last van het extra gewicht en ervaren dat als een extra belasting voor hun toch al zwakke spieren. Als leefstijlinterventies niet effectief zijn, blijkt bariatrische chirurgie² te helpen om af te vallen. ......... zie verder pdf-document


(03-09-2019)
Abel EEDH, Cup EHC, Lanser A, et al.
pdf Abel bariatrie FSHD en MD1


Systematic thyroid screening in myotonic dystrophy: link between thyroid volume and insulin resistance. Orphanet J Rare Dis 2-19 feb 13 epub ahead of

Het doel van dit onderzoek was vast te stellen hoe vaak schildklierziekten, vooral struma, bij een groep Fransen met myotone dystrofie type 1 (MD1) voorkomen. Ook wilde men de oorzaken van de schildklierziekten achterhalen en welke factoren daarmee verband houden. De gegevens waren ........... zie verder pdf-document


(05-08-2019)
Hamou AB, Espiard S, Do Cao C, et al.
pdf Hamou schildklier MD


Meet and Eat, an interdisciplinary group intervention for patients wih myotonic dystrophy about healthy nutrition, meal preparation, and consumption:

Bij mensen met Myotone Dystrofie MD) kunnen verschillende voedingsproblemen voorkomen, zoals slikstoornissen, obstipatie of diarree, te hoog of te laag gewicht. Ook kunnen mensen problemen ervaren om maaltijden te bereiden en te eten. Deze kunnen verborgen blijven door gebrek aan .......... zie verder pdf-document


(12-03-2019)
Hees van SGM, Knuijt S, Dicke H et al.
pdf van Hees Meat and eat MD


Body composition and clinical outcome measures in patients with myotonic dystrophy type 1. Neuromuscul Disord 2017; 27(3): 286-89.

De lichaamssamenstelling van mensen met myotone dystrofie type 1 (MD1) werd in dit natuurlijk beloop onderzoek vergeleken met die van een gezonde controlegroep. De deelnemers waren 36 volwassenen met MD1 met een gemiddelde leeftijd van 41,6 jaar en 31 gezonde controlepersonen. ......... zie verder pdf-document


(14-06-2017)
Sedehizadeh S, Brook JD and Maddison P.
pdf Sedehizadeh MD1


Overweight is an independent risk factor for reduced lung volumes in myotonic dystrophy type 1. Plos One 2016 Mar 25; 11(3).

In dit Nederlandse, retrospectieve observatie-onderzoek is de vraag gesteld of een te hoog gewicht effect heeft op de longfunctie bij mensen met myotone dystrofie type1 (MD1).
De gegevens van 105 mensen met MD1 werden verzameld. De gemiddelde leeftijd was 46 jaar en .......... zie pdf-document


(18-05-2016)
Seijger CGW, Drost G, Posma JM, et al.
pdf Seijger longfunctie bij overgewicht MD!


Metabolic syndrome in patients with myotonic dystrophy type 1. Muscle Nerve 2014 Dec 8 Epub ahead of print

 

Hoe vaak komt het metabool syndroom, een combinatie van stoornissen die bijdragen aan het ontstaan van hart- en vaatziekten, voor bij mensen met myotone dystrofie type 1 (MD1)?

Bij 66 mensen met MD1 in Servië is hiernaar onderzoek gedaan. Er waren evenveel mannen als .......... zie verder pdf-document


(26-04-2015)
Vujnic M, Peric S, Popovic S, et al.
pdf Vujnic metabool syndroom MD1


Vitamin D deficiency in myotonic dystrophy type 1. J Neurol 2013 Jun 11 (epub ahead of print).

Is er een relatie tussen de vitamine D spiegels in het bloed en het aantal CTG herhalingen¹, IGF-1², PTH³, calcium, botdichtheid en de mate van spierzwakte bij volwassenen met myotone dystrofie type 1?


(23-09-2013)
Terracciano C, Rastelli E, Morello M, et al.
pdf Terracciano vit D tekort bij MD1


Is there a difference in gastric emptying between myotonic -dystrophy type 1 patients with and without gastrointestinal symptoms? J Neurol 2013; Jan 2

 

In dit onderzoek is de lediging van de maag vergeleken tussen mensen met myotone dystrofie type 1 (MD1) met en zonder klachten en een controlegroep. De deelnemers waren 23 mensen met MD1 en een vergelijkbare controlegroep van 20 personen. De snelheid waarmee de maag wordt geledigd is ......... zie verder pdf-document.


(18-01-2013)
Tanaka Y, Kato T, Nishida H, et al.
pdf Tanaka maaglediging MD1


Dysphagia in Duchenne muscular dystrophy versus myotonic dystrophy type 1. Muscle Nerve 2012; 46: 490-95.

 

 

In dit onderzoek is gezocht naar verschillen in dysfagie (slik- en verslikproblematiek) tussen mensen met Duchenne spierdystrofie (DMD) en mensen met Myotone dystrofie type 1 (MD1). De deelnemers waren 20 mensen met MD en 24 met DMD. Alle mensen met MD aten zelfstandig en .......... zie verder pdf-document


(25-10-2012)
Umemoto G, Furuya H, Kitashima A, et al.
pdf Umemoto dysfagie bij DMD en MD1


Regional body composition and functional impairment in patients with myotonic dystrophy. Muscle Nerve 2011; 44: 503-08.

De doelen in dit onderzoek zijn het vergelijken van de hoeveelheid vetmassa van mensen met MD1 met een vergelijkbare gezonde controlegroep en het bepalen of er een relatie bestaat tussen de lichaamssamenstelling en de mate van beperkingen........... zie verder pdf-document


(03-01-2012)
Pruna L, Chatelin J, Pascal-Vigneron V, et al.
pdf Relatie lichaamssamenstelling en beperkingen bij MD1


Open-label trial of recombinant human insulin-like growth factor 1/recombinant human insulin-like growth factor binding protein 3 in myotonic dystroph

Bij 15 ambulante mensen met MD1 is onderzoek gedaan naar de effecten van een behandeling met IGF-1/IGFBP-3¹. Het doel van dit onderzoek was het verkrijgen van inzicht in veiligheid, eventuele bijwerkingen en effecten op de spieren bij MD1.......... zie verder pdf-document


(24-03-2011)
Heatwole CR, Eichinger KJ, Friedman DI, et al.
pdf Heatwole IGF bij MD1


Health supervision and anticipatory guidance in adult myotonic dystrophy type 1. Neuromuscul Disord 2010; 20: 847-51.

Myotone dystrofie type 1 is een complexe ziekte met verschillende soorten symptomen. De begeleiding tijdens het beloop van de ziektewordt beschreven als gefragmenteerd, inadequaat tot zelfs onvoldoende..........zie verder pdf-document


(03-03-2011)
Gagnon C, Chouinard MC, Laberge L, et al.
pdf


Bacterial overgrowth syndrome in myotonic muscular dystrophy is potentially treatable. Muscle Nerve 2010; 42: 853-55.

Maag-darmstoornissen, waaronder diarree, komen veel voor bij MD. Het voedsel gaat slechts langzaam uit de maag, naar de dunne darm, die ook traag werkt. Bacteriële overgroei wordt in verband gebracht met een langzame passage van het voedsel door de dunne darm. Hoewel de ........... zie verder pdf-document


(17-01-2011)
Tarnopolsky MA, Pearce E, Matteliano A, et al.
pdf Tarnopolsky diarree bij MD


The effect of lip strenghtening exercises in children and adolescents with myotonic dystrophy type 1. Int J Pediatr Otorhinolaryngol epub 2010 jul 16.

Veel kinderen met MD1 hebben een gebrekkige functie van de lippen. Problemen met eten en kwijlen komen vaak voor. De doelen van dit onderzoek waren het vaststellen of door training de lipspieren sterker werden en of dit effect had op articulatie, kwijlen, eten en drinken ..........zie verder pdf-document


(23-09-2010)
SjŲgreen J, Tulinius M, Kiliaridis S, et al.
pdf Sjogreen lipoefeningen MD1


Frequency and predictors of nonalcoholic fatty liver disease in myotonic dyctrophy. Muscle Nerve 2010; 41(2): 197-201.

Omdat er een sterke relatie bestaat tussen insulineresistentie¹ en niet-alcoholische leververvetting (NAFLD) bestaat zou het mogelijk kunnen zijn dat het vóórkomen van NAFLD verhoogd is bij MD1. Dit is het eerste onderzoek naar het bestaan van een relatie tussen MD1 en NAFLD. NAFLD kan bestaan ......... zie verder pdf-document


(08-03-2010)
Shieh K, Gilchrist JM, Promrat K.
pdf Shieh Leververvetting bij MD1


Leptin and the metabolic syndrome in patients with myotonic dystrophy type 1. Acta Neurol Scand 2010; 12 (2): 94-8.

Het doel van dit onderzoek was vaststellen of er een relatie bestaat tussen het leptinegehalte¹ in het bloed en het metabool syndroom bij mensen met MD1. De onderzoeksgroep bestond uit 34 mensen met MD1. De gemiddelde leeftijd van de vrouwen .......... zie verder pdf-document


(04-03-2010)
Rakocevic Stojanovic V, Peric S, Lavrnic D, et al.
pdf Rakocevic Stojanovic Leptine bij MD1


Dysphagia is present but mild in myotonic dystrophy type 2. Neuromuscul Disord 2009; 19 (3): 196-8.

In een eerder onderzoek werd bij Myotone dystrofie type 2 (MD2, ook bekend als PROMM) via een vragenlijst het al of niet ervaren van maagdarmproblematiek geïnventariseerd. Daarbij werd door twaalf mensen slikproblematiek voor vast voedsel gemeld......... zie verder pdf-document


(15-03-2009)
Tieleman AA, Knuijt S, van Vliet J, et al.
pdf Tieleman Dsfagie bij MD2


A cross-sectional study for glucose intolerance of myotonic dystrophy. J Neurol Sci 2008, oct 1 epub ahead of print

De glucosetolerantie is onderzocht bij 95 mensen met MD type 1 en een controlegroep. Alle deelnemers kregen een OGTT-belastingtest met een suikeroplossing, waarbij de mate van glucosetolerantie werd beoordeeld (normaal, pre-diabetes stadium of diabetes), de mate van ......... zie verder pdf-document


(05-01-2009)
Matsumura T, Iwahashi I, Funahashi T, et al.
pdf Matsumura glucose-intoleranie MD1


Gastrointestinal involvement is frequent in Myotonic Dystrophy type 2. Neuromuscul Disord 2008; 18: 646-49.

Een nationaal, prospectief onderzoek is in Nederland uitgevoerd naar de aanwezigheid van maagdarmproblematiek bij 29 mensen met Myotone Dystrofie (MD) type 2. Deze groep werd vergeleken met 29 mensen met MD type 1 en een gezonde controlegroep van 87 personen.......... zie verder pdf-document


(31-08-2008)
Tieleman AA, van Vliet J, et al.
pdf Tieleman maagdarmstoornissen MD2


Nutritional inadequacy in adults with muscular dystrophy. Muscle Nerve 2005; 31: 713-718.

Dit onderzoek is verricht om te kunnen vaststellen of mensen met myotone dystrofie type 1 (MD) meer voedingsdeficiënties hebben vanwege betrokkenheid van het maagdarmkanaal dan mensen met andere langzaam progressieve dystrofieën. De voedingsinname is bepaald bij 29 volwassenen ......... zie verder pdf-document


(03-05-2005)
Motlagh B, et al.
pdf Motlagh voedingsdeficientie MD1


Bezoek onze sponsor:

Het Roessingh

Lid van

Lid van Nederlandse vereniging van Diëtisten

Lid van Kwaliteitsregister Paramedici

Webdesign by Applepie  |  Sitemap  |  Disclaimer & Privacy statement  |  Cookies