Home | Nieuws per diagnose | NMA algemeen

NMA algemeen

Growth and nutrition in pediatric neuromuscular disorders. Clin Nutr 2021; 40(6): 4341-48.

Er is nog weinig bekend over de uitkomsten van voeding en groei bij kinderen met een spierziekte en deze zijn per type spierziekte verschillend. Het doel van deze studie was de aard van overeenkomsten en verschillen tussen de verschillende ziektebeelden te beschrijven. ........ zie verder pdf document


(11-11-2021)
Chou E, Lindeback R, DíSilva AM, et al.
pdf Chou kinder nma


Differential analysis of bone density in children and adolescents with neuromuscular disorders and cerebral palsy. Neuropediatrics 2015; 46: 385-91.

In dit Duitse onderzoek is de impact van neuromusculaire aandoeningen (nma) op de botdichtheid vergeleken met cerebrale parese (CP).
CP is gewoonlijk een stabiel ziektebeeld; nma zijn in meerdere of mindere mate progressief. De .......... zie verder pdf-document


(06-02-2016)
Razmdjou S, Seufert J, Rensing-Zimmermann C, et al.
pdf Razmdjou botdichtehid nma en CP


Dysarthria and dysphagia are highly prevalent among various types of neuromuscular diseases. Disabil Rehabil.2014; 15: 1285-9.

Bij sommige neuromusculaire aandoeningen zoals myotone dystrofie, myasthenia gravis, ALS en inclusion body myositis zijn dysartrie¹ en dysfagie² uitgebreid beschreven. In Nederland wordt gemiddeld 5% van de mensen met een neuromusculaire aandoening (nma) verwezen naar een .......... zie verder pdf-document


(06-01-2015)
Knuijt S, Kalf JG, de Swart BJM, et al.
pdf Knuijt dysartrie en dysfagie nma


Gastrostomy placement in paediatric patients with neuromuscular disorders: indications and outcome. Dev Med Child Neurol 2007; 49 (5): 367-71.

Een retrospectief dossier-onderzoek is verricht naar de indicaties voor en uitkomsten bij 32 kinderen en jongeren (tussen 32 maanden en 31 jaar) met een neuromusculaire aandoening bij wie een gastrostoma (maagsonde) was geplaatst.......... zie verder pdf-document


(18-07-2007)
Ramelli GP, et al.
pdf Ramelli PEG kinderen nma


Metabolic syndrome in neuromuscular disease. Arch Phys Med Rehabil 2005; 86: 1030-1036.

De vraagstelling in dit onderzoek was of mensen met een langzaam progressieve spierziekte meer risico lopen op het "metabool syndroom" en of deze risco’s in de loop van de tijd toenemen. Het betrof een longitudinaal onderzoek bij 11 ambulante mensen met een langzaam progressieve .......... zie verder pdf-document


(05-07-2005)
Aitkens S, et al.
pdf Aitkens metabool syndroom nma


The relationship between lean body mass and bone mineral content in paediatric health and disease. Bone 2004; 35: 965-972.

Onderzoek is gedaan naar de juiste interpretaties van botdichtheidsmetingen (DXA-meting) voor de diagnose en behandeling van kinderen met verdenking op stoornissen van de botvorming. Onderzoek is verricht bij 664 gezonde kinderen en 43 kinderen met een chronische ziekte, .......... zie verder pdf-document


(02-11-2004)
Crabtree NJ, et al.
pdf Crabtree lichaamssamenstelling en botdichtheid bij nma


Neurodegenerative disorders associated with diabetes mellitus. J Mol Med 2004; 82: 510-29.

Bij circa 20% van de erfelijke (neurodegeneratieve) syndromen is er een relatie met diabetes mellitus (suikerziekte) of de voorstadia daarvan: gebrekkige glucosetolerantie en/of insuline-resistentie, waarbij het lichaam ongevoelig is voor insuline. Ataxie van Friedreich, myotone dystrofie en het .......... zie verder pdf-document


(10-09-2004)
Ristow M.
pdf Ristow diabetes en nma


Patients with severe muscle wasting are prone to develop hypoglycemia during fasting. Neurology 2003; 61: 997-1000.

Onderzoek is gedaan naar het al of niet ontstaan van hypoglykemie (= te lage bloedsuiker) gedurende 23 uur vasten bij dertien jong volwassenen met een spierziekte en een controlegroep van zes gezonde vrijwilligers. De groep met een spierziekte bestond uit zeven mensen met Duchenne, vier .......... zie verder pdf-document


(15-10-2003)
ōrngreen Mc, et al.
pdf Orngreen hypoglykemie nma


Bezoek onze sponsor:

Het Roessingh

Lid van

Lid van Nederlandse vereniging van Diëtisten

Lid van Kwaliteitsregister Paramedici

Webdesign by Applepie  |  Sitemap  |  Disclaimer & Privacy statement  |  Cookies